gemeenteraad

 

Vernieuwing bomenbeleid

Bomen bos groen
De laatste jaren is er veel veranderd op het gebied van duurzaamheid, de (maatschappelijke) waarde van bomen, klimaatverandering en het tegengaan van overlast, ziekten en plagen. Dat betekent dat er een hoop kansen zijn om op een nog betere manier met onze bomen om te gaan. Daarom vernieuwt de gemeente Echt-Susteren haar bomenbeleid. In het bomenbeleid wordt vastgelegd wat belangrijk is als het gaat over de bomen in de gemeente en hoe we hiermee omgaan.

Karel Fiddelers
Ter gelegenheid van de Heiligdomsvaart in Susteren heeft Karel Fiddelers afgelopen zondag het ereburgerschap en bijbehorende gouden erepenning ontvangen. Burgemeester Jos Hessels reikte deze uit als blijk van grote waardering voor de inzet en betekenis van Karel Fiddelers voor de gemeenschap.

Nieuw kunstwerk ter ere van Heiligdomsvaart

Onthulling beeld heiligdomsvaart
Afgelopen vrijdag werd de Heiligdomsvaart feestelijk geopend met de onthulling van een nieuw kunstwerk. ‘Narrare! Suëstra’ is gemaakt door kunstenares Tine van Wijk en staat in het teken van de Heiligdomsvaart. Burgemeester Jos Hessels, wethouder Geert Frische en Léon Widdershoven (voorzitter Stiching Beeldentuin Suëstra) onthulden samen het kunstwerk dat bij de Sint-Amelbergabasiliek in Susteren te bezichtigen is.