Actueel Nieuws

Energiebesparende maatregelen huiseigenaren

7 juli 2020
groene energie
Het Rijk heeft extra financiële middelen vrijgemaakt om huiseigenaren voor te lichten en te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. De gemeente maakt gebruik van deze regeling genaamd ‘Regeling Reductie Energiegebruik’ door de lokale Energie Coöperatie een subsidie te verstrekken zodat zij u kunnen helpen bij het verduurzamen van uw woning.

Voucher aanvragen

Huiseigenaren uit de gemeente Echt-Susteren kunnen bij de coöperatie een voucher van €70,- aanvragen (maximaal 1 voucher per huishouden) en hiervan kleine energiebesparende producten aanschaffen zoals tochtstrips, radiatorfolie, energiebesparende LED lampen, slimme radiatorkranen, isolatiemateriaal, een waterbesparende douchekop, energieverbruikmeters, slimme thermostaat, deurborstels, radiatorventilator, waterzijdig inregelen CV, luchtafscheider CV, vuilafscheider CV, kraanfilter en advies over het verduurzamen van de woning. De voucher is geldig tot 28 februari 2021.


Lid worden coöperatie

Door het aanvragen van de voucher bent u automatisch tot 31 december 2021 lid van de Energie Coöperatie Echt Susteren Energie. Hierdoor kunt u ook na 28 februari 2021 gebruik maken van hun adviesdiensten. Kijk voor meer informatie op www.echtsusterenenergie.nl of mail naar voucher@echtsusterenenergie.nl.


Woningbouw voormalig terrein Star Potato Slek

7 juli 2020
Wegwerkzaamheden
De gemeente Echt-Susteren en BAM Wonen hebben een overeenkomst gesloten om op de locatie van het voormalig bedrijf Star Potato aan de Dijkveldstraat (Slek) 20 woningen te bouwen. Het woningbouwplan voorziet in de realisatie van 9 vrijstaande woningen, 6 levensloopbestendige/ seniorenwoningen, 4 halfvrijstaande woningen en één bouwkavel voor een eigenbouwer.

Start bouw

De bouw van de woningen is al in het bestemmingsplan mogelijk gemaakt. Met de bouw van de eerste woningen zal naar verwachting in 2021 gestart worden. Na de zomer zullen de plannen tijdens een informatiebijeenkomst gepresenteerd worden. Nadere informatie over datum en tijdstip van deze bijeenkomst volgt nog.


Eerdere plannen

Woningcorporatie Woongoed 2-Duizend heeft eerder plannen gehad om op deze locatie woningen te realiseren. Door de economische crisis van enkele jaren geleden is dat toen niet doorgegaan. Wel zijn in 2017 de voormalige bedrijfsgebouwen gesloopt om plaats te maken voor de woningen.


Teleurstelling over VDL-compensatie Nieuwstadt

Teleurstelling over VDL-compensatie Nieuwstadt

Autofabrikant VDL Nedcar. Afbeelding: Archief MGL/Robbert Kuiper

De gemeenteraad van Echt-Susteren is niet te spreken over de compensatie die de kern Nieuwstadt krijgt voor de uitbreiding van autofabriek VDL Nedcar.

Unaniem vinden de fracties het bedrag te laag en de maatregelen te vaag. In totaal wordt drie ton uitgetrokken voor Nieuwstadt waarvan de gemeente Echt-Susteren een derde deel bijdraagt. De provincie en VDL betalen de rest. Het geld is bestemd als compensatie voor de uitbreiding van de fabriek, die een stuk dichter bij de dorpskern komt te liggen. Daarnaast komt er een randweg om het terrein en wordt een deel van het Sterrebos gekapt.

De fracties in de gemeenteraad werden donderdag ingelicht over de plannen van de provincie en de autobouwer. Met name Thijs Wetemans van GroenLinks trok fel van leer tegen de in zijn ogen schamele genoegdoening voor Nieuwstadt. „Een fooi van drie ton. Maar liefst 65 woningen in Nieuwstadt krijgen een te hoge geluidsbelasting op de gevel. De 10 hectare nieuw bos, ten compensatie van de bomenkap in het Sterrebos, komen bij het IJzeren Bos, dus bijna in Susteren. Knelpunten ten aanzien van verkeersveiligheid en sluipverkeer schuift de provincie handig onder andere projecten met alle onzekerheden tot gevolg ten aanzien van uitvoering en termijn.”

Eenzelfde geluid lieten de andere fracties horen. „Provincie en VDL deden in vorige sessies voorkomen dat er miljoenen beschikbaar waren”, zegt Marjo van Helvert van het CDA. „Drie ton is het, hoe wil je daarmee alle beloftes waarmaken?” Ben Bisschops van PNES noemt het onaanvaardbaar dat er nauwelijks middelen zijn om invulling te geven aan de compensatie. Ook Jos Wackers van Lijst Samenwerking is ‘not amused’. „Schandalig dat er in een plan van 62 miljoen slechts drie ton wordt uitgetrokken voor de leefbaarheid.”

De raad heeft het college en provincie opgeroepen nog voor het einde van de inzagetermijn van het plan op 12 augustus een inspanning te doen om tot een gedegen compensatie voor Nieuwstadt te komen.


Woningen Susteren gesloten na overtredingen Opiumwet

Burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren heeft ‘n woning aan de Kerkstraat in Susteren voor drie maanden gesloten vanwege overtredingen van de Opiumwet.

 Hennepplanten en geoogste plantage

In de woning gelegen aan de Kerkstraat in Susteren is op 19 mei 2020 een in werking zijnde hennepplantage aangetroffen. De plantage bestond uit 263 hennepplanten, tevens is er een recent geoogste hennepplantage aangetroffen. Deze plantage bestond uit 330 hennepplanten. De sluiting vindt plaats conform het Damoclesbeleid Echt-Susteren 2020.

Burgemeester Jos Hessels: “Juist in deze coronatijd, waarin veel mensen thuis blijven zijn dit soort plantages en bijbehorende apparatuur levensgevaarlijk. Ik moet er niet aan denken wat er met buurtbewoners zou kunnen gebeuren in geval van een brand door ondeugdelijke apparatuur.”

De woning is van donderdag 18 juni 2020 t/m vrijdag 18 september 2020 gesloten. Deze sluiting is op de woning bekend gemaakt. Het is voor iedereen verboden deze woning en bijbehorend erf te betreden.

 
Het verborgen front in Roosteren
Paul Peters, oud-burgemeester van Roosteren, schreef een boekwerk over het verzet tijdens de oorlogsjaren in zijn geboortedorp. Als eerbetoon aan de strijders én zijn voormalige oppas Ietje van Velthoven-Steskens uit Roosteren. Op haar 91ste verjaardag kreeg ze het boekwerkje ‘Het verborgen front in Roosteren’ overhandigd.

Rioolreiniging en inspectie in uw buurt

Rioolwerkzaamheden
De firma Vandervalk+degroot BV gaat in opdracht van de gemeente de komende tijd het riool reinigen en inspecteren. U kunt tijdens deze werkzaamheden gewoon gebruik blijven maken van uw toilet en gootsteen.

Nieuwe energie in en om uw woning!

duurzaamheid
Wilt u goedkoper, groener of comfortabeler wonen? Dat kan, want nog nooit waren er zoveel kansen om uw woning te verduurzamen. Om dit inzichtelijk te maken hebben alle Limburgse gemeenten gezamenlijk de website www.nieuweenergieinlimburg.nl opgesteld. Hier krijgt u tips over hoe u zelf aan de slag kunt gaan en welke financieringsmogelijkheden er zijn. Eén ervan is de stimuleringsregeling ‘’Duurzaam Thuis’’ van de provincie Limburg.

 


Echt-Susteren Zwerfafvalvrij

Logo Echt-Susteren Zwerfafvalvrij
Zwerfafval zorgt voor veel troep en ergernis. Ook in Echt-Susteren is rondslingerend afval een probleem. Gelukkig is sinds kort een groep vrijwilligers binnen onze gemeente actief die dit zwerfvuil wil aanpakken. Hiervoor is in juli 2019 de Facebookgroep “Echt-Susteren Zwerfafvalvrij” opgestart. Op deze manier wil de groep het groeiend probleem onder de aandacht brengen.

 


Asbest in huisvuil aangetroffen

Asbest
Recent is er asbest gevonden bij de afvalinzameling in de kernen Sint Joost, Nieuwstadt en Koningsbosch. Dit kan een forse boete opleveren. Breng asbest daarom, altijd dubbel verpakt in dikke plastic van minimaal twee millimeter, gratis naar een milieupark in de buurt!

 


Mantelzorgcompliment aanvragen

Sinds 2015 hebben gemeenten de taak om een waardering voor mantelzorgers te regelen. Mantelzorgers van inwoners van de gemeente Echt-Susteren kunnen daarom terecht bij het steunpunt mantelzorg van stichting Menswel om een mantelzorgcompliment aan te vragen.

Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis

Corona zomervakantie
De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend zijn. Met vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, luidt het advies van het kabinet: bereid u goed voor en informeer uzelf.

Nieuw bestemmingsplan Centrum Echt

Dakpannenfabriek De Valk Echt
Het Centrum van Echt is volop in ontwikkeling. Het doel is te komen tot een aantrekkelijk en toekomstbestendig winkelgebied. Hier horen ook een aantal belangrijke procedures bij die hieronder worden toegelicht.

 

Overeenstemming over aanpak verdroging Middelsgraaf en de Doort

Vijvers Doort
Als gevolg van de klimaatverandering hebben we steeds vaker te kampen met droge zomers en extreme temperaturen. De Middelsgraaf is hierdoor de afgelopen jaren regelmatig drooggevallen, met ecologische schade voor dieren en planten tot gevolg. Om de Middelsgraaf toekomstbestendig te maken, neemt Waterschap Limburg maatregelen.

 

 

 

 

Hoe worden de tarieven van het afvalsysteem berekend?

10 maart 2020
In iedere afvalcontainer zit een speciale chip die de vrachtauto die het afval komt ophalen kan uitlezen.
Hierdoor weet de gemeente op het eind van het jaar hoe vaak u welke afvalbak aan de straat heeft gezet.
Op basis daarvan wordt het variabele deel van het tarief van de afvalstoffenheffing berekend.

 

Waaruit bestaat het tarief?

Het tarief van de afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen. Het vaste deel en het variabele deel.

– Het vaste deel voor meerpersoonshuishoudens is € 155,- (dit was € 233,-). Voor eenpersoonshuishoudens is dit € 101,- (dit was € 155,-). Dit vaste deel betaalt ieder huishouden in het lopende kalenderjaar.

– Het variabele deel wordt pas aan het eind van het jaar definitief vastgesteld. Dit wordt berekend op basis van het aantal keren dat u uw restafval aanbiedt.

Een lediging van de restafvalbak kost
€ 9,- per keer voor huishoudens met een grote (240 liter) restafvalbak. Huishoudens die een kleine (40 liter) restafvalbak hebben betalen € 1,50 per lediging.

– Huishoudens die hun restafval aanbieden in een ondergrondse verzamelcontainer betalen naast het vaste bedrag een bedrag van € 2,25 voor elke zak die in de verzamelcontainer wordt gegooid. Als u goed afval scheidt, hoeft u uw restafvalbak minder vaak aan de straat te zetten.

Hierdoor heeft u de kosten van de afvalstoffenheffing voor een gedeelte zelf in de hand.


Hoe gaan we de afvalstoffenheffing vanaf 2020 betalen?

In 2020 wordt eenmalig alleen het vaste deel in rekening gebracht, omdat het aantal aanbiedingen van het restafval nog niet bekend is. Dit wordt wel geregistreerd zodat u in 2021 het aantal ledigingen van 2020 alsnog betaalt bovenop het vaste deel van 2021. Het vaste deel betaalt u dus vooruit, en het variabele deel altijd achteraf. Onze partner BsGW verzorgt zoals gebruikelijk de facturatie en incasseringen.


Behouden inwoners met weinig inkomen de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing?

De kwijtscheldingen op het vaste deel van de afvalstoffenheffing blijft van toepassing. Het variabele tarief wordt wel berekend, om het scheiden van afval ook bij huishoudens
met minder inkomen te stimuleren.


Leen een computer in Echt-Susteren

3 maart 2020

Leen een computer
Sinds kort is het project ‘Computerloos’ ook in deze gemeente. Voor €10,- per jaar kunnen inwoners met een minimaal inkomen een computer lenen.

Kom ik in aanmerking?

Niet alle inwoners kunnen om financiële redenen zelf voorzien in de aanschaf van een computer of laptop. Daarom kunnen inwoners met een minimaal inkomen zich melden via: Computerloos.echt@gmail.com. De gemeente controleert vervolgens of u in uw huidige financiële situatie (met behulp van een indicatie) in aanmerking komt voor dit project.


Hoe werkt het?

Elke maandag en dinsdagochtend van 9.00 – 12.00 uur zijn vrijwilligers aanwezig in het Talenthouse aan de Diepstraat 3c in Echt om hierbij te helpen. Alle computers draaien op Windows 10 en zijn voorzien van een toetsenbord, muis en flatscreen monitor. Jaarlijks kunt u de bruikleenovereenkomst opzeggen en uw apparatuur terug geven.
Vragen? Neem contact op met de organisatie via: computerloos.echt@gmail.com.