Actueel Nieuws


Buurt in Pey stelt dat overlast door asielzoekers in azc weer toeneemt

Buurt in Pey stelt dat overlast door asielzoekers in azc weer toeneemt

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol in gesprek met ontevreden asielzoekers op het azc in Pey. Afbeelding: Jan-Paul Kuit

De rust leek wedergekeerd in Pey nadat een groep overlast gevende asielzoekers werd overgeplaatst uit het azc. Nu trekken enkele omwonenden toch weer aan de bel na hinderlijk gedrag van azc-bewoners.

Overlast en onrust gaan hand in hand in Pey. „Als je om de dag politiewagens met loeiende sirenes richting azc ziet vliegen, is dat niet bevorderlijk voor je gemoedsrust”, zo stelt een bewoner van de Houtstraat in Pey die liever anoniem blijft. Hij wil wel een beeld schetsen van de situatie die in zijn ogen zorgwekkend is. „Je hoort nooit iets als er weer eens een incident is geweest. Wat je wel hoort, zijn de sirenes. Dat voelt niet fijn. Je weet niet wat de risico’s zijn maar de mensen lopen ondertussen wel bij ons voor de deur langs.”

Lees ook: Burgemeester Hessels van Echt-Susteren: ‘Rust rond azc in Echt is teruggekeerd’

Raadslid Bert Hendricks van Lijst Samenwerking deed de afgelopen dagen een rondje langs de Brugweg en Houtstraat in Pey. Hij sprak er met zes bewoners en kwam tot de conclusie dat de overlast door asielzoekers weer toeneemt in de buurt. Hij tekende enkele voorbeelden op zoals hinderlijk verkeersgedrag of het naar binnen kijken bij geparkeerde auto’s. Niet te vergelijken met het criminele gedrag van een groep asielzoekers in 2019, maar toch voldoende voor Hendricks om vragen te stellen aan het college. Hij wil onder andere weten of de toename van overlast te maken heeft met een mogelijke uitbreiding van het aantal asielzoekers.

Geen uitbreiding

Volgens de gemeente Echt-Susteren is een toename van het aantal vluchtelingen in het azc Pey niet aan de orde. In de recent hernieuwde overeenkomst tussen de gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is een maximumaantal bewoners opgenomen. Extra opvang en plaatsing van speciale groepen mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van de gemeente.

Lees ook: Burgemeester Echt-Susteren eist vertrek criminele asielzoekers

Daarnaast heeft burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren in het contract een ontbindende voorwaarde laten opnemen met betrekking tot overlast. Als het weer misgaat door misdragingen van asielzoekers in de omgeving van het azc, dan wordt de overeenkomst eenzijdig opgezegd. Zover is het volgens de gemeente nog niet. „We zitten nog in het traject om de rust volledig te laten terugkeren en het vertrouwen bij de omwonenden helemaal te laten herstellen”, zegt een woordvoerder van de gemeente. „Daartoe zijn we in gesprek met de omwonenden. Bovendien wordt iedere melding of klacht van omwonenden zo spoedig mogelijk beantwoord en zo nodig opgepakt door de gemeente.”

===========================================

De Koninklijke Landmacht heeft een militaire oefening gepland in gemeente Echt-Susteren. De oefening vindt plaats van 27 september tot en met 1 oktober. Tijdens deze oefening verplaatsen militairen zich ongezien om zo uit handen te blijven van een denkbeeldige vijand. Het doorgaand verkeer wordt hierbij niet gehinderd.
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon, Militair uniform en buitenshuis
==============================================
 
 
 

Komende drie weekenden heeft KC61 haar 10 jarig jubileum expositie in Het Achterhuis.

Expositie KC61 ‘Licht in ‘t Achterhuis’

In de historische context van galerie Het Achterhuis te Roermond laat het collectief ‘KunstCorridor 61’ uit Midden-Limburg (Echt e.o.), in het kader van het 10 jarig bestaan van het collectief, ‘t licht schijnen op haar diversiteit in disciplines, middels actuele en vernieuwende kunstwerken van de leden.

 

De schilders Aga Cela en Jos Solberg tonen hun kleurrijke, maar ook verstilde werken in olieverf en acryl op canvas en papier.

De keramiste Jeanne van Hest verlegt met haar creaties de grenzen van het werken met klei en Lei Hannen toont vooral zijn vakmanschap met zijn karakteristieke keramische vormen.

Edith Tergau vertelt in haar keramisch werk over verstilde momenten van groei en de vergankelijkheid van het leven en Ankie Vrolings verrijkt dit variabele keramiek-palet met haar eigenzinnige vormtaal en portretkunst.

Joep van Kerkom verrast met grafische beelden in lino- en houtsnede

 Geopend: 25 & 26 september / 2 & 3 0ktober / 9 & 10 oktober 2021.

Openingstijden: zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.Adres: Voorstad Sint Jacob 8 Roermond.

——————————————————————————-

Gemeente Echt-Susteren presenteert lokale cadeaubon

 

De gemeente Echt-Susteren presenteert de Lokale cadeaubon. Een cadeaubon zonder gedoe, waarbij de lokale ondernemer het volledige bedrag van de bon ontvangt zonder daarover een percentage af te moeten dragen.

Belang van lokaal ondernemen

De lokale cadeaubon is verkrijgbaar in verschillende bedragen. Met de bon kunnen geïnteresseerden terecht bij aangesloten lokale ondernemers, die de bon 1 op 1 vergoed krijgen. Ook de beperkte beheerkosten om de bon te verwerken zijn voor rekening van de gemeente. Met de bon hoopt de gemeente de lokale ondernemer een hart onder de riem te steken. Wethouder Geert Frische (economie): “De coronapandemie heeft effect op iedereen. Ook op de lokale ondernemer. Het was fantastisch om te zien dat inwoners vrijwel meteen beseften dat de lokale ondernemer ondersteund moest worden. Hierdoor ontstonden mooie initiatieven om hen te helpen. Nu het normalere leven langzaam weer op gang komt, is het des te belangrijk om het belang van lokale middenstand te benadrukken en daarnaast de concurrentie aan te gaan met webshops. De introductie van de lokale cadeaubon zorgt ervoor dat het voor de consument makkelijk wordt om lokaal te kopen en dat de lokale ondernemer hier geen extra kosten voor hoeft te maken. Een win-win situatie dus.” Thijs Heijnen van ThijsArt in Susteren is een van de ondernemers die zich aansluit bij het initiatief en verzorgt bovendien het ontwerp van de cadeaubon. “Het mooie aan deze bon is dat het echt een bon is voor de gehele gemeente en alleondernemers. Of het nu gaat om kapperszaken, horeca of om een winkel in streekproducten, of zoals een kunstenaar als ik. De bon kan bij aangesloten lokale ondernemers ingeleverd worden en alle opbrengst is volledig voor de ondernemer.”

In de toekomst nog meer mogelijkheden

De lokale cadeaubon wordt ondergebracht in een nog te vormen stichting, gekoppeld aan de gemeente. Deze stichting moet de continuïteit garanderen en de geldstromen beheren. Inhoudelijk biedt de bon ruimte voor ontwikkeling. “Daarbij kun je denken aan een speciale bon voor in kerstpakketten, of bijvoorbeeld lunchbonnen voor horeca om ook het vroegwinkelen te stimuleren”, aldus wethouder Geert Frische.

De bon is vanaf november verkrijgbaar. Dan wordt ook duidelijk hoe en waar de bon kan worden aangeschaft. De bon dient in één keer besteed te worden en is tot twee jaar na uitgifte geldig. Voor zover bekend is de lokale cadeaubon de eerste lokale bon in Limburg die als ondersteuningsbon door een gemeente wordt gefaciliteerd. Lokale ondernemers worden door de gemeente benaderd. Voor vragen kan men een mail sturen naar: lokalebon@echt-susteren.nl

De Echter Kirmes gaat tussen 2 en 10 oktober definitief door. Dat heeft het college van B&W vandaag besloten. Wel dient dat onder de dan geldende coronavoorwaarden gebeuren.

Terug na jaar afwezigheid

Kermis wethouder Peter Ruijten is blij dat de kermis na een jaar afwezigheid weer terugkeert. “Vorig jaar was het onverantwoord om te organiseren in verband met corona. Dit jaar gaan we de kermis zo veilig mogelijk organiseren, om het voor iedereen aantrekkelijk te maken om van die typische Echter Kirmessfeer te genieten. Er komen daarom hekken om het terrein en geldt er een maximale capaciteit van 1100 bezoekers. Men hoeft geen toegangstest of vaccinatiebewijs te hebben. Enigste slag om de arm die ik wel dien te benoemen is dat alles georganiseerd dient te worden onder de dan geldende coronaregelgeving die de Rijksoverheid oplegt.

Belang van Kermis in Echt

Om de kermisexploitanten tegemoet te komen vanwege het voor hun moeilijke coronajaar, maakt wethouder Peter Ruijten nog een extra gebaar. “De kermisbranche heeft het met alle afgelastingen het afgelopen jaar extra zwaar gehad. De exploitanten zorgen al tijden ervoor de Echter Kirmes in de verre omgeving bekend staat als aantrekkelijke en leuke kermis. Daarom hebben we besloten om de pachtgelden te halveren. Op deze manier hopen we dat de exploitanten iets van hun misgelopen inkomsten van vorig jaar kunnen compenseren.


Landelijke TV-mis vanuit Lourdes vanwege 100 jaar bedevaarten 

De KRO-televisie zendt op zondag 12 september de wekelijkse televisiemis live vanuit de Grot van de in Lourdes uit. Aanleiding voor deze bijzondere viering is het 100-jarig bestaan van de bedevaartorganisatie die nu bekend is onder naam Huis voor de Pelgrim. Vanwege de coronapandemie was het dit jaar en vorig jaar toe nu toe niet mogelijk om grote groepsreizen naar Lourdes te organiseren. Via de tv-uitzending kan iedereen die dat wil zondag toch even op bedevaart naar Lourdes. 

Jubileum

In 1921 werd in Maastricht een nieuwe organisatie voor bedevaarten naar Lourdes opgericht. Jarenlang werden deze reizen gemaakt onder de naam ‘Limburgse Bedevaarten’. De organisatie is inmiddels opgegaan in het Huis voor de Pelgrim, dat ook bedevaarten naar tal van andere pelgrimsoorden organiseert. De deelnemers uit de reizen komen het hele land en zelfs daarbuiten. Jaarlijks gaan enkele duizenden mensen met het Huis voor de Pelgrim op bedevaart naar Lourdes en andere bekende pelgrimsoorden als Rome, Israël en Santiago de Compostela of naar minder bekende bedevaartoorden in Zuid-Italië en zelfs Suriname. 

De tv-mis op zondag 12 september is een van de eerste jubileumactiviteiten in het kader van het 100-jarig bestaan van het Huis voor de Pelgrim. Later dit najaar en volgend jaar wordt ook op andere manieren bij het jubileum stilgestaan. De viering vanuit de Grot in Lourdes is op zondag 12 september te zien vanaf 10.00 uur op NPO2. Hoofdcelebrant is Mgr. Herman Woorts, die binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie verantwoordelijk is voor het werkveld bedevaarten. De muziek wordt verzorgd door sopraan Judith Petra en organist Jos Martens. 

Geloofsgesprek bisschop Smeets

Voorafgaand aan de live-uitzending van de eucharistieviering is vanaf 9.45 uur het programma Geloofsgesprek te zien. Daarin praat Leo Fijen met bisschop Harrie Smeets van Roermond. Bij de bisschop werd aan het begin van de zomer een ernstige ziekte geconstateerd. In het interview vertelt hij daar openhartig over. Als de omstandigheden het toelaten, is Mgr. Smeets op zondag 12 september in Lourdes om als pelgrim aan de viering in de Grot deel te nemen. 

Lourdes

Lourdes is een stadje aan de voet van de Pyreneeën in Zuid-Frankrijk, waar het toen 14-jarige meisje Bernadette Soubirous in het voorjaar van 1858 achttien keer een verschijning van Maria zag. Lourdes groeide daarna uit tot een van de bekendste Mariabedevaartplaatsen ter wereld.