Actueel Nieuws


page1image32206000

 

Tijdens de Echter Kermis zijn de ondergrondse afvalcontainers op de markt gesloten, geldt er een parkeerverbod en zijn er gewijzigde openingstijden van het gemeentehuis.

Ondergrondse afvalcontainers gesloten

De ondergrondse afvalcontainers op de Nieuwe Markt in Echt zijn in verband met de Echter Kermis tijdelijk gesloten van woensdag 28 september tot dinsdag 11 oktober. In deze periode kunt u uw glas, papier, karton en restafval wegbrengen op de volgende dichtstbijzijnde locaties in Echt: Zuiderpoort, Ursulinenplein en Wilhelminalaan.


Parkeerverbod

Vanwege de kermis geldt voor de gehele Nieuwe Markt een parkeerverbod van woensdagochtend 28 september (vanaf 6.00 uur) tot woensdag 12 oktober. De opbouw, kermis en afbouw duren namelijk die hele periode. Er wordt gehandhaafd op juist parkeren en er is een afsleepregeling van kracht. De laadpalen voor elektrische auto’s op de markt zijn in deze periode niet toegankelijk.


Gewijzigde openingstijden gemeentehuis

Het gemeentehuis is op maandag 3 oktober vanaf 17.00 uur gesloten in verband met de Echter Kermis. 

Wij wensen iedereen een prettige kermis toe.GGD onderzoekt hoe het gaat met Limburgers

29 september 2022
Brievenbus - brief
Misschien valt hij ook bij u in de bus. De uitnodigingsbrief die bijna 65.000 Limburgers krijgen van hun GGD. Het is een verzoek om mee te doen aan de ‘GGD Gezondheidsmonitor 2022’. Met dit onderzoek brengen de GGD’en voor alle gemeenten in kaart hoe het gaat het hun inwoners na tweeëneenhalf jaar corona.

Inzicht in gevolgen corona

De GGD Gezondheidsmonitor 2022 geeft inzicht in de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid van inwoners. Deelnemers aan het onderzoek krijgen vragen over gezondheid, welzijn en leefstijl. De resultaten van de monitor worden vergeleken met eerdere metingen vóór de coronacrisis. 


Doe mee

Heeft u of iemand uit uw naaste omgeving een uitnodiging ontvangen van de Gezondheidsmonitor
2022? Doe mee en geef aan hoe gezond u zich voelt. Met behulp van de resultaten bekijkt de gemeente Echt-Susteren namelijk wat nodig is om de gezondheid van inwoners te verbeteren. De eerste onderzoeksresultaten maakt de GGD in de loop van 2023 bekend.


Meer weten?

Kijk voor meer informatie op www.ggdlimburgnoord.nl en www.ggdzl.nl/gezondheidsmonitor2022.Echt-Susteren, september 2022
Ereplaquette van verdienste voor kapelaan Amir Leonard.

Op 25 september 2022 reikt burgemeester Hessels de ereplaquette van verdienste uit aan de weleerwaarde heer Amir Leonard ter gelegenheid van zijn afscheid als kapelaan van het dekenaat Susteren. Uitreiking vindt plaats in de Sint-Amelbergabasiliek te Susteren na afloop van de plechtige eucharistieviering van 10.30 uur.

Na tien jaar gaat kapelaan Amir Leonard (46) het dekenaat Susteren verlaten. Hij gaat terug naar zijn eigen bisdom in India. De afgelopen 10 jaar was hij actief in de parochies Susteren, Mariaveld, Nieuwstadt, Roosteren en Dieteren.

De ereplaquette wordt uitgereikt als blijk van waardering en erkentelijkheid voor zijn grote maatschappelijke betrokkenheid, zijn inzet voor de ouderen en zwakkeren en de vele verdere verdiensten die de kapelaan aan de plaatselijke gemeenschap heeft bewezen.ZAPpersgroep Echt-Zuid bereikt mijlpaal van 500 zakken zwerfafval

 

 

 
9 september 2022
ZAPpers Echt-Zuid
Afgelopen weekend haalde de ZAPpersgroep Echt-Zuid haar 500ste zak zwerfafval op. Wethouder Hub Meuwissen was aanwezig om deze mijlpaal te vieren en trakteerde de ZAPpers op een stuk vlaai.

Vrijwilligers

De ZAPpersgroep Echt-Zuid zet zich al 2,5 jaar actief in voor het zwerfafvalvrij maken van het buitengebied ten zuiden van Echt-Zuid en het centrum van Echt. Inmiddels helpen er ongeveer 20 vrijwilligers mee. Sinds vorig jaar krijgen de ZAPpers versterking van bewoners van het AZC. “Een mijlpaal met een dubbel gevoel,” zegt Geert Janssen, een van de initiatiefnemers. ”Aan de ene kant positief dat wij op deze manier bijdragen aan een schoner milieu. Maar aan de andere kant ook jammer dat het nog steeds nodig is.” Wethouder Hub Meuwissen vult aan: “Ik hoop van harte dat deze geweldige opruimacties ook bijdragen aan de bewustwording van onze inwoners, zodat we
in de toekomst minder afval in de openbare ruimte zullen aantreffen.’’


Word ook ZAPper

‘ZAPper’ is een afkorting voor Zwerf-Afval-Pakker. ZAPpers zijn inwoners van de gemeente die
vrijwillig zwerfafval opruimen als ze een rondje lopen of de hond uitlaten. Wilt u zelfstandig of in een groepje aan de slag gaan om uw buurt een stukje schoner te maken? Meld u aan om ZAPper te worden. Stuur een e-mail naar info@echt-susteren.nl met uw adres, woonplaats en telefoonnummer. Samen gaan we de strijd aan tegen zwerfafval!

 

Ereburgerschap uitgereikt aan Karel Fiddelers

 
Karel Fiddelers
Ter gelegenheid van de Heiligdomsvaart in Susteren heeft Karel Fiddelers afgelopen zondag het ereburgerschap en bijbehorende gouden erepenning ontvangen. Burgemeester Jos Hessels reikte deze uit als blijk van grote waardering voor de inzet en betekenis van Karel Fiddelers voor de gemeenschap.

Enorme inzet voor de samenleving

Karel Fiddelers verricht al een lange tijd werkzaamheden die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. Zo zet hij Susteren al decennialang mooi neer in de carnavalswereld en speelt hij als schrijver en regisseur van toneelvoorstellingen een belangrijke rol bij culturele evenementen die op de regio gericht zijn. Zijn grote inzet en betrokkenheid bij alle activiteiten rondom de Heiligdomsvaart in Susteren worden enorm gewaardeerd. Dit jaar neemt hij voor de vierde en laatste keer de taak van regisseur op zich. Met deze rol en de langdurige, intensieve en
uiteenlopende maatschappelijke bijdragen, heeft Karel Fiddelers op grond van de ‘Verordening op de onderscheidingen van de gemeente Echt-Susteren’ het ereburgerschap verdiend met de daaraan verbonden gouden erepenning.