Actueel Nieuws

Lokale cadeaubon pas

Alle huishoudens in de gemeente Echt-Susteren ontvangen tussen 31 januari en 10 februari een lokale cadeaubon ter waarde van 150 euro. De bon wordt per post bezorgd. Het is belangrijk de bon voor 19 februari aanstaande te activeren. Daarna heeft u tot het einde van dit jaar om de bon te besteden bij één van de ruim 200 aangesloten ondernemers en verenigingen.

Steuntje in de rug

De gemeente Echt-Susteren wil graag wat extra’s doen om inwoners in deze dure tijden financieel een steuntje in de rug te geven. Met de lokale cadeaubon kunt u dagelijkse boodschappen aanschaffen, maar bijvoorbeeld ook het lidmaatschap van een vereniging betalen. “Het is voor velen een moeilijke tijd”, zegt wethouder Geert Frische. “Door het uitgeven van deze lokale bon bieden we inwoners een steuntje in de rug en stimuleren we tevens onze lokale ondernemers.”


Niet ontvangen?

Heeft u na 11 februari nog geen brief ontvangen met daarin de lokale cadeaubon? Neem dan contact op met Servicedesk WeMaron via www.lokalebon.nl.


Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de lokale cadeaubon op www.echt-susteren.nl/lokale-cadeaubon. Hier vindt u veelgestelde vragen, een overzicht van de deelnemende ondernemers en verenigingen en het huidige saldo van uw lokale cadeaubon.


Echt-Susteren past regels voor huisvesting arbeidsmigranten aan

Arbeidsmigranten werken steeds minder op het land en blijven langer in Nederland.
Arbeidsmigranten werken steeds minder op het land en blijven langer in Nederland. — © archief De Limburger

Echt – 

Buitenlandse werknemers mogen straks veel langer in de gemeente Echt-Susteren verblijven dan voorheen. De gemeente past binnenkort de beleidsregels rond de huisvesting van arbeidsmigranten aan. 

Rob Stikkelbroeck

Gisteren om 17:37

Het belangrijkste verschil met het huidige beleid, is de verlenging van de toegestane verblijfsduur van arbeidsmigranten. Die is nu vastgesteld op negen maanden en dat was voorheen gericht op het deel van het jaar dat de buitenlandse werknemers voornamelijk op land- en tuinbouwbedrijven werkten. Tegenwoordig blijven werknemers veel langer in Nederland. Zeker in Echt-Susteren vinden zij veel werk in de logistieke sector. De gemeente heeft dan ook besloten de maximale verblijfsduur op te rekken naar drie jaar. 

Lees ook: Camping Hommelhof in Susteren wordt omgebouwd tot huisvesting voor arbeidsmigranten

Volgens de gemeente is er geen landelijke richtlijn voor de termijn. De gemeente Echt-Susteren volgt veelal de lijn van de provincie Limburg, zo meldt een woordvoerder van de gemeente. De provincie deed recent onderzoek naar internationale werknemers in Limburg. Hieruit kwam naar voren dat 73 procent van de arbeidsmigranten korter dan drie jaar in Limburg woont. De resterende 27 procent woont dus langer dan die periode in Limburg en vestigt zich min of meer permanent.

Huisvesting

Dat de maximale verblijfsduur niet geheel wordt losgelaten, heeft te maken met de huisvesting. Arbeidsmigranten mogen in tijdelijke voorzieningen wonen die aan minder strenge regels gebonden zijn dan reguliere huisvesting. Ook wil de gemeente niet dat gezinnen met kinderen zich vestigen in deze woonvoorzieningen. Zij kunnen terecht binnen de reguliere woningvoorraad.

Bij de gemeente Echt-Susteren komen regelmatig verzoeken binnen voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten. Onlangs stemde de gemeente in principe in met een plan waarbij camping Hommelhof in Susteren wordt omgebouwd tot een verblijf waar 88 migranten kunnen verblijven. 

De nieuwe beleidsnotitie wordt in maart door de gemeenteraad besproken waarna het college van B en W de nieuwe regelgeving vaststelt.


Vaccinatiecampagne HPV-virus van start

20 januari 2023

Vaccinatie

Ieder jaar krijgen naar schatting 1.100 vrouwen en 400 mannen kanker als gevolg van het humaan papillomavirus (HPV). Het gaat om onder meer baarmoederhalskanker, kanker aan mond- en keelholte, anus en geslachtsdelen. Het HPV-vaccin biedt bescherming hiertegen. Onlangs is een landelijke vaccinatiecampagne van start gegaan. Zo’n 1,3 miljoen jongvolwassenen van 19 tot 27 jaar krijgen een uitnodiging voor een HPV-vaccinatie.

Zelf afspraak maken

Jongvolwassenen die geboren zijn tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003 en die zich tegen HPV willen beschermen, kunnen via www.hpvafspraak.nl zelf een afspraak plannen bij de GGD. Vanaf 30 januari zijn de locaties van GGD Limburg-Noord geopend voor het halen van de HPV-vaccinatie.


Onbekend met virus

Uit onderzoek blijkt dat jongeren niet of nauwelijks bekend zijn met het virus. Een op de vijf noemt de kans op een HPV-besmetting waarschijnlijk, terwijl vier op de vijf daadwerkelijk besmet raakt. Meestal ruimt het lichaam het virus zelf op, maar soms blijft het langer in de cellen aanwezig en kan na jaren kanker ontstaan.


Voorwaarden gebruik Groene Bon verruimd

18 januari 2023

groene bon energieadviseur

Om inwoners met een laag inkomen in deze dure tijden te ondersteunen, geeft de gemeente Echt-Susteren de zogenoemde Groene Bonnen uit. Deze zijn in te ruilen voor gratis energieadvies, het aanschaffen van energiebesparende producten en voor een bijdrage in de kosten van nieuw witgoed. De Groene Bonnen zijn bedoeld voor mensen die in aanmerking komen voor de energietoeslag en moeten hen een steuntje in de rug bieden. De voorwaarden voor het gebruik van de bonnen zijn verruimd.

Meer mogelijkheden

Zo is het sinds kort mogelijk producten met energielabel D aan te schaffen. Ook kunnen inwoners de bon voor witgoed (ter waarde van 400 euro) gebruiken om een inductiekookplaat te kopen. Om gebruik te kunnen maken van de bonnen, levert u een oud apparaat in. Dat apparaat moet wel energielabel B, C of D hebben of ouder zijn dan tien jaar.


Manieren om geld te besparen

Inwoners kunnen met de bonnen op drie manieren geld besparen. Eén bon ter waarde van 400 euro is een bijdrage voor de aanschaf van nieuw witgoed. Met de tweede bon ter waarde van 50 euro kunnen mensen energiebesparende producten aanschaffen zoals LEDlampen, tochtstrips en radiatorfolie. De derde bon is voor het aanvragen van gratis energieadvies.


Groene Bonnen ontvangen?

De uitgifte van de Groene Bonnen is gekoppeld aan het aanvragen van de energietoeslag. Inwoners die de energietoeslag vóór 23 november 2022 hebben ontvangen, hebben de Groene Bonnen al gekregen. Inwoners die de energietoeslag tussen 23 november 2022 en 1 januari 2023 hebben aangevraagd, ontvangen uiterlijk (indien de energietoeslag wordt toegekend) begin februari 2023 meer informatie.


Hulp nodig of geen internet?

In de informatie die u ontvangt, leest u meer over het digitaal verzilveren van de bonnen. Vindt u het verzilveren toch lastig? Of heeft u geen internet? Neem dan contact op met Algemeen Maatschappelijk Werk via 088-6560600 of met Stichting Menswel via 0475-484848. U kunt voor digitale hulp ook binnenlopen bij bibliotheek De Domijnen (Bovenstestraat 11 in Echt). Dit kan op maandagen tussen 13.00 uur en 15.00 uur.


Andere vragen?

Heeft u andere vragen? Kijk dan op de website: www.groenebon.nl/echt-susteren.

Aanleg rotonde Zuiderpoort-Palmbrugweg

van 23 januari tot en met 10 maart 2023 wordt het kruispunt Zuiderpoort- Palmbrugweg geheel afgesloten

De aanleg van rotonde op het kruispunt Zuiderpoort- Palmbrugweg (op de hoek Mc Donalds) is noodzakelijk voor een betere verkeersveiligheid en –doorstroming. Daarnaast verbetert hiermee de bereikbaarheid van het centrum van Echt. Met de aanleg van deze rotonde en de nieuwe weg tussen de Zuiderpoort en het Ursulinenplein wordt een directere en meer logische verbinding vanuit de A2 en de Rijksweg N276 naar het Ursulinenplein /parkeerterrein gerealiseerd. In het kader van verkeersveiligheid worden ook de toegangen vanaf de Zuiderpoort naar de Molenbeekstraat en de Grachtstraat in de nieuwe situatie verlegd.

  • van 23 januari tot en met 10 maart 2023 wordt het kruispunt Zuiderpoort- Palmbrugweg geheel afgesloten. Doorgaand verkeer vanuit het centrum richting A2 en omgekeerd is in deze fase niet meer mogelijk. De bereikbaarheid wordt via omleidingsroutes geregeld.
    De voorzijde / parkeerstrook t.h.v. van de woningen Zuiderpoort 33 t/m 47 blijft, komende uit de richting Peijerstraat, gewoon bereikbaar. De garageboxen aan de achterzijde Molenbeekstraat/Zuiderpoort zijn met een omleidingsroute bereikbaar via de Bellekeweg-Palmbrugweg en de nieuwe ontsluiting.


Meer informatie

Brandweer waarschuwt voor koolmonoxide

Koolstofmonoxide

Nu de energieprijzen maar blijven stijgen, kiezen veel mensen voor alternatieve manieren om hun woning te verwarmen. Stoken met hout, olie en kaarsen verhoogt echter het risico op het ontstaan en vrijkomen van koolmonoxide (CO). Reden voor Brandweer Nederland om dit extra onder de aandacht te brengen.

Provincie Limburg en gemeente Echt-Susteren zetten zich samen in voor verbetering van de woon- en leefomgeving in de kernen Echt, Susteren en Pey. Onder meer door leegstaande gebouwen geschikt te maken als woonruimte. Hiervoor is een tweede samenwerkingsagenda opgesteld die gedeputeerde Lia Roefs van de Provincie Limburg en wethouder Geert Frische van gemeente Echt-Susteren woensdag 16 november 2022 hebben ondertekend. 

Toename van slachtoffers telefonische oplichting

Campagne oplichting senioren

Het aantal slachtoffers van telefonische oplichting neemt toe. Ook in de gemeente Echt-Susteren komt dit steeds vaker voor. Criminelen doen zich aan de telefoon voor als medewerker van de politie, een bank of andere bekende instanties. Ze winnen eerst uw vertrouwen, maken u vervolgens bang en zetten u onder druk om direct geld over te maken of om persoonlijke gegevens zoals uw pincode te delen.

Vrijwilligers enthousiast aan de slag in Park In de Mehre in Susteren op Natuurwerkdag

Natuurwerkdag 2022

De handen gingen op veel plekken in Nederland uit de mouwen tijdens de Nationale Natuurwerkdag op zaterdag 5 november. Ook in Park In de Mehre in Susteren zijn flink wat groene klussen verricht.

Kledingbank Limburg zoekt vrijwilligers

Kleding

Het leven wordt steeds duurder. De boodschappen, de energiekosten, de zorgpremie; de kosten blijven stijgen. Steeds meer mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Kledingbank Limburg ondersteunt hen met een warme jas, een mooie set kleding, verzorgingsproducten en persoonlijke aandacht.