Actueel Nieuws


 

Asfaltonderhoud N276
Rijksweg Zuid/Noord te Echt, provincie Limburg
9 juni 2022, Roermond
Binnenkort start KWS Infra Eindhoven met de uitvoering van asfaltonderhoud aan de provinciale weg N276 (Rijksweg Zuid & Noord) in Echt, in opdracht van Provincie Limburg. Op het gehele traject wordt de volledige asfaltconstructie vervangen, omdat deze aan het einde van de levensduur is. Tevens worden er aanpassingen aan de weginrichting doorgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Uiteraard willen we de omgeving zo goed en volledig mogelijk informeren over onze werkzaamheden. In deze brief ontvangt u daarom een toelichting op onze planning, de bereikbaarheid en andere praktische informatie.
Planning
De werkzaamheden aan de N276 zijn in drie fases opgedeeld om de hinder voor de omgeving zoveel als mogelijk te beperken.
De fases staan in de volgende momenten gepland:
  • • Fase 1 weekendafsluiting kruising Bosstraat – Houtstraat.
Start op vrijdag 1 juli om 19:00 uur en duurt uiterlijk tot maandag 4 juli 06:00 uur.
  • • Fase 2 doordeweekse afsluiting Rijksweg Zuid, vanaf de kruising Bosstraat – Houtstraat.
Start op maandag 4 juli om 07:00 uur en duurt uiterlijk tot vrijdag 29 juli 20:00 uur.
  • • Fase 3 doordeweekse afsluiting Rijksweg Noord, vanaf de kruising Bosstraat – Houtstraat.
Start op maandag 11 juli om 07:00 uur en duurt uiterlijk tot vrijdag 29 juli 20:00 uur.
Bij slechte weersomstandigheden in deze weken kan het voorkomen dat de uitvoering van de werkzaamheden uitloopt.
Uiteraard proberen we de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. Daarom voeren wij de werkzaamheden in een zo kort mogelijke periode uit. Gedurende de uitvoering kan het wel voorkomen dat er ’s nachts geluidsoverlast ontstaat, ook dit proberen wij tot een minimum te beperken door zoveel mogelijk werkzaamheden overdag uit te voeren.
Op de afbeelding zijn de betreffende fases ter verduidelijking weergegeven.
Fietsverkeer
De fietspaden langs de provinciale weg zijn afgesloten voor fietsverkeer. Het fietsverkeer wordt omgeleid binnen de bebouwde kom. Deze omleiding wordt ingesteld omdat we de fietspaden gebruiken om de percelen en bedrijven aan de N276 tijdelijk bereikbaar te houden voor autoverkeer.
Bereikbaarheid
De provinciale weg is afgesloten vanaf de kruising met de Wilhelminalaan tot en met de kruising met de Dorpsstraat. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N296 en de A2. De beschreven omleiding is uiteraard ter plekke via bewegwijzering aangegeven en is tevens weergegeven op onderstaande afbeelding.
In de weekendafsluiting van fase 1 is alleen de kruising met de Houtstraat – Bosstraat afgesloten voor verkeer. Verkeer richting Pepinusbrug en Koningsbosch wordt omgeleid via de A73, N293 en de N274. Alle bedrijven en percelen zijn gedurende het weekend regulier via de weg bereikbaar.
In fase 2 en 3 is het altijd mogelijk om vanuit Echt de kruising Bosstraat – Houtstraat over te steken richting Koningsbosch.
In fase 2 sluiten we het zuidelijke deel van het projectgebied af, in fase 3 wordt ook het noordelijke deel van het projectgebied afgesloten. Bedrijven en percelen aan deze werkvakken houden we doorlopend bereikbaar via de fietspaden langs de weg. Wij verzoeken u om hierbij de aanwijzingen van onze routeborden en verkeersregelaars op te volgen.