Actueel Nieuws

Echt-Susteren, 30 april 2024

Panden in Nieuwstadt gesloten

Burgemeester Jos Hessels heeft twee panden in Nieuwstadt voor de duur van zes maanden gesloten. In de panden vond de politie op 5 december vorig jaar goederen voor illegale (georganiseerde) hennepteelt.  

Periode sluiting

De twee panden gaan van 30 april 2024 tot en met 30 oktober 2024 op slot. In deze periode mag niemand de terreinen betreden. De sluiting vindt plaats op basis van het Damoclesbeleid en is op de panden bekend gemaakt. 

Melden

Komt u een situatie tegen waarvan u denkt: hier klopt iets niet? Meld dat dan bij de politie via www.politie.nl of via 0900 – 8844. Dit kunt u ook anoniem doen via Meld Misdaad Anoniem. Dit is een onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. Dit kan via www.meldmisdaadanoniem.nl of 0800 – 7000. Elk signaal kan de politie helpen om criminele activiteiten te stoppen.Reconstructie Eyckholtstraat gestart

Deze week gaf wethouder Peter Pustjens het startsein voor de start van de uitvoering van de reconstructie van de Eyckholtstraat en omgeving in Roosteren.

Tot hoelang duren de werkzaamheden?

De werkzaamheden duren tot eind september 2024 en worden door aannemingsbedrijf Den Ouden Infra uitgevoerd. Om zoveel mogelijk overlast te beperken werkt de aannemer in fasen. Hierover zijn de direct omwonenden via interactieve bijeenkomsten geïnformeerd.

Wat gaat er gebeuren?

De huidige inrichting van de Eyckholtstraat en het parkeerterrein aan de Passtraat zijn toe aan vernieuwing en er komen aanvullende parkeerplaatsen voor de Albertzaal. Verder vervangt de aannemer de huis-en kolkaansluitingen en krijgt de weg een nieuwe indeling. Zo wordt bijvoorbeeld de wegverharding vervangen door luxe bestratingsmaterialen en komt er meer groen in de straat.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de pagina Projecten in Roosteren.

4 mei: Dodenherdenking

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Ook in Echt- Susteren hangt de vlag hangt halfstok en zijn we om 20.00 uur 2 minuten stil.

Programma Dodenherdenking Echt-Susteren

Vanaf 19.30 uur herdenken we in en bij het gemeentehuis in Echt (Nieuwe Markt 55) de 231 burgerslachtoffers en militairen die in onze omgeving tijdens de oorlog en in oorlogsmissies daarna zijn omgekomen. Na het voorwoord en muziek volgen om 20.00 uur twee minuten stilte. Daarna geeft burgemeester Jos Hessels een toespraak en volgt een stille tocht. Tenslotte worden kransen en bloemstukken bij het oorlogsmonument gelegd en voeren enkele sprekers het woord. Iedereen is welkom bij deze bijeenkomst om samen, hen die voor ons streden, te herdenken. De bijeenkomst wordt georganiseerd door ‘Stichting 4 mei Herdenking Echt-Susteren’.

Bestrijding eikenprocessierups

In de afgelopen jaren is gebleken dat de eikenprocessierups in het voorjaar voor veel overlast zorgt. Om de overlast te beperken worden bomen waar veel overlast verwacht wordt, preventief bespoten. Dit gebeurt in de tweede week van mei. Er wordt met een biologisch bacteriën preparaat gespoten dat alleen de rupsen doodt. De spuitwerkzaamheden worden 24 uur per dag uitgevoerd. Dit kan voor enige overlast zorgen.

Eikenprocessierups op eigen terrein

Wanneer u last heeft van de eikenprocessierups op uw eigen terrein, kunt u hiervoor zelf een professioneel bedrijf inhuren.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de bestrijding van de eikenprocessierups op de pagina eikenprocessierups bestrijden.

Explosieven- en archeologisch onderzoek verbreding A2

De voorbereidende werkzaamheden voor de wegverbreding op de A2 tussen de knooppunten het Vonderen en Kerensheide zijn in volle gang. Na het weghalen van de begroeiing en onderzoek naar de bodemgesteldheid start aannemer Boskalis met archeologisch- en explosievenonderzoek.

Graafwerkzaamheden

Het onderzoek naar de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gebeurt met een soort metaaldetector op een karretje. Daarnaast wordt er gezocht naar archeologische sporen in de bodem. Hiervoor graaft de aannemer op delen naast de snelweg sleuven van 25 meter lang, 4 meter breed en 0,5 tot 2 meter diep. In totaal gaat het om ongeveer 660 sleuven op een gebied van 25 ha. Deze sleuven worden zo snel mogelijk nadat het archeologisch onderzoek is afgerond gedicht.

Tijdelijke afsluiting

Om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren is een tijdelijke wegafsluitingen gepland op de volgende locatie:

  • De Sacramentsweg in Berkelaar is afgesloten op 6 mei tussen 7.00 en 17.00 uur.

Bodemonderzoek

Voor uitgesteld onderzoek naar bodemgesteldheid zijn ook verkeermaatregelen nodig op het fietspad Aasterbergerweg in Echt.

Recordaantal lintjes in Echt-Susteren

Burgemeester Hessels reikte dit jaar ter gelegenheid van Koningsdag 21 koninklijke onderscheidingen uit. Een historisch groot aantal. Twintig inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Eén inwoner werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Onderaan deze pagina vindt u de foto’s die door de fotograaf gemaakt zijn tijdens de uitreiking.

Bas Stelten, Nieuwstadt

Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Bas Stelten is sinds de oprichting van Tiba in 2002 de grote kartrekker, inspirator en motivator van de stichting die bekend staat om de vele evenementen in heel Limburg en ver daarbuiten. Hij is bedenker en schrijver van draaiboeken voor vele avonturentochten. Hij regisseerde en coördineerde de Levende Kerststal, verzorgde de PR voor diverse activiteiten en is actief in diverse werkgroepen. Vanaf 2012 schrijft hij scripts voor Dinnershows, regelt hij de audities, de rolverdeling, de regie en verzorgt hij de PR. Van 2018-2023 was hij actief met de organisatie van ’t Passieverhaol en Passie Concert. Vanaf 2017 is hij bestuurslid en ceremoniemeester van carnavalsvereniging De Foetelaers. In 2023 was Bas Stelten regisseur van de musical “Einmal Nierderlande und Zurück” over de historie van het Nederlands-Duitse grensgebied. Bas Stelten is een bindende factor, niet alleen voor de dorpsgemeenschap, maar ook ver daarbuiten.

Geert van Aggelen, Nieuwstadt

Lid in de Orde van Oranje Nassau

In de jaren 1978-1996 was Geert van Aggelen voorzitter van Tennisvereniging Nieuwstadt. Sindsdien is hij actief als lid van de onderhoudsploeg van het park en de kantine. Van 2000 tot 2010 was hij secretaris van Bridgeclub 2000 Nieuwstad. Sinds 2003 zet hij zich in als onderhoudsman van het kerkhof en de kerk van de RK Parochie in Nieuwstadt. Tot op heden geeft hij leiding aan het onderhoudsteam dat ook kleine reparaties aan de kerk uitvoert. Van 2010 tot 2017 was hij bestuurslid bij Menswel. Ook is hij sinds 2018 chauffeur bij De Wensauto, een project van de Stichting Leefbaarheid Echt-Susteren.

Tiny Crewe-Jones-Van Mierlo, Susteren

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Tiny Crewe-Jones verricht in Susteren tal van werkzaamheden voor parochie Christus Salvator.
Sinds 2001 is zij kosteres en verricht ze verschillende taken in en rondom de Heilige Amelberga Basiliek. Ze assisteert bij kerkdiensten, organiseert de schoonmaak, werkt samen met de poetsploeg en zorgt voor de juiste aankleding van de basiliek. Ook heeft zij sinds 2015 een belangrijke rol bij het samenstellen en distribueren van het maandelijkse parochieblad.Tiny Crewe-Jones verricht sinds 2000 vanuit de Basiliek bovendien veel taken in voorbereiding op en tijdens de Heiligdomsvaart. Tiny Crewe-Jones is een bevlogen vrijwilliger, een spin in het web, en wordt ook wel “moeder-overste” genoemd.

Ellen Dijcks, Echt

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ellen Dijcks is de hoeksteen van Zanggroep Mes Amis uit Koningsbosch. Van 1995 tot 2020 heeft zij zich ingezet als bestuurslid en penningmeester. Daarnaast regelde ze allerlei voorkomende werkzaamheden binnen het bestuur, was ze kartrekker bij vele concerten en verzorgde ze de communicatie. Ze is nog altijd actief voor de zangroep en vervangt met enige regelmaat de dirigent. Sinds 2018 is Ellen Dijcks redactielid bij het “Olijfblad”, het blad voor de patiëntenorganisatie voor vrouwen met gynaecologische kanker. Daarnaast is ze sinds 2020 actief voor de Stichting Pieterskerkconcerten waar zij onder meer verantwoordelijk is voor publiciteit rondom concerten en communicatie.

Lei Dijcks, Koningsbosch

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lei Dijcks is sinds 2005 secretaris en sinds 2009 penningmeester van de Zonnebloem, afdeling Koningsbosch. In 2021 is hij tevens penningmeester geworden van de Zonnebloem, regio Westelijke Mijnstreek. Ook verzorgt hij voor de Zonnebloem de jaarplanning en publicaties, is hij zeer actief op het gebied van sponsorwerving en organiseert hij uitstapjes. Daarnaast is Lei Dijcks sinds 2016 penningmeester van de Philatenlistenvereniging Echt, met leden uit de gehele provincie.

Fred Heijnen, Nieuwstadt

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Fred Heijnen is vanaf 1980 actief als vrijwilliger bij Tennisvereniging Nieuwstadt. Hij was lid van de technische commissie en de kantinecommissie, was sleutelbeheerder en voert nog steeds onderhoudstaken uit aan de accommodatie en kantine. Ook was hij nauw betrokken bij de voorbereidingen en de bouw van het nieuwe tennispark. Daarnaast was Fred Heijnen actief als secretaris van buurtvereniging Ho-Mi-Ho-Ma in de jaren 1985-2022. Sinds 2003 is hij onderhoudsman van het kerkhof en de kerk van de RK Parochie Nieuwstadt en voortrekker bij het versieren van de gehele route van de jaarlijkse St. Jansprocessie. Ook is hij sinds 2020 chauffeur bij De Wensauto, een project van de Stichting Leefbaarheid Echt-Susteren.

Jo Laumen, Echt

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Jo Laumen is bijna 40 jaar lid van Schutterij St. Stephanus Dieteren en betrokken bij de organisatie en ondersteuning van diverse activiteiten. Na een korte bestuursperiode aan het begin van zijn lidmaatschap in 1985 is hij op 22 oktober 2011 weer toegetreden tot het bestuur als penningmeester. Deze taak werd aangevuld met een deel van het beheer van het verenigingsgebouw en diverse inkoop- en onderhoudstaken die hij samen met zijn echtgenote vervult (die dit jaar eveneens onderscheiden wordt). Ook was Jo Laumen tot 2012 vele jaren actief als bestuurder en commissaris binnen de lokale woningcorporatie en stond hij voor het belang van de huurder. Samen met zijn echtgenote is hij vrijwilliger bij Heemkunde Kring “Echter Landj” waar hij diverse ondersteunende taken uitvoert.

Marianne Laumen-Evers, Echt

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Marianne Laumen is bijna 40 jaar lid van Schutterij St. Stephanus Dieteren. Samen met haar echtgenoot (die dit jaar eveneens onderscheiden wordt) is zij betrokken bij de organisatie en de ondersteuning van diverse activiteiten. Vanaf 1997 was zij in het AZC enkele jaren penningmeester voor Vluchtelingenwerk Echt en heeft zij in het AZC een aantal jaren de multiculturele dag georganiseerd. Sinds 1997 is Marianne Laumen secretaris van Heemkundekring “Echter Landj.
Van 1998 tot 2016 was zij bestuurslid en penningmeester van Vincentiusvereniging Pey en betrokken bij verschillende acties ten behoeve van de minder bedeelden in de samenleving.

Herman van Kempen, Echt

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Herman van Kempen was vanaf 2007 actief als chauffeur voor Tafeltje Dekje tot het project in 2017 stopte. Sinds 2021 is hij vrijwilliger bij zorgcentrum De Egthe, waar hij wekelijks met bewoners fietstochten maakt op een duofiets. Sinds 2005 is hij bestuurslid van Koninklijke Harmonie ‘St. Caecilia’ Echt. Hij is lid van de Commissie Opleiding en Jeugd en mede door zijn inzet treden de jeugdige muzikanten toe tot de “grote harmonie”. Hij verzorgt transport van slagwerk en materialen en de inrichting van locaties van muziekprojecten zowel voor het jeugdkorps als de grote harmonie. Hij zorgde voor de logistiek (klaarzetten slagwerk, stoelen e.d.) voor muziekprojecten en repetities. Hij heeft de logistieke begeleiding van het jeugdorkest op zich genomen, waarvoor hij nog steeds wekelijks de repetities bijwoont. Ook is Herman van Kempen een van de organisatoren van de jaarlijkse boekenbeurs, actief betrokken bij de inzameling en sortering van boeken en de inrichting van de beurs.

Paul Niessen, Echt

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Paul Niessen was van 1981 tot 1992 actief voor de Stichting VOJOE en de Stichting Jeugdwerk Pius X die wekelijks activiteiten organiseerden voor de jeugd in Echt. Van 1982 tot 1995 was hij groepsleider en organisator van activiteiten voor Kindervakantiewerk Groot Echt. In Echt en omgeving is hij bekend als presentator van evenementen en voorstellingen. Hij presenteert al jarenlang de intocht van St. Nicolaas en alle edities van het PlatsSpektakel, hét carnavalsevenement van Echt-Susteren. Paul heeft een technische knobbel en deelt deze expertise graag. Bij diverse evenementen en voorstellingen verzorgt hij het licht en geluid. In 1994 stond hij aan de wieg van de oprichting van de Stichting Echter Revue. Hij vervult daar diverse functies zoals bestuurslid, coördinator techniek en sleutelhouder. Sinds 1990 is hij lid en bestuurslid van Zanggroep Averegs.

Leo Papen, Berkelaar

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Leo Papen is sinds 1998 actief voor Stichting Speeltuin Berkelaar als bestuurslid, voorzitter, vrijwilliger, organisator en kartrekker. Ook voor het beheer van de speeltuin zet hij zich in en komen zijn technisch inzicht, werklust en netwerk goed van pas. Sinds 1983 is Leo Papen bestuurslid van Jeugdwerk ‘De Wienhoaf’, waar hij zeer actief is en zich o.a. heeft ingezet voor de realisatie van de nieuwe accommodatie. Naast de wekelijkse activiteiten is hij ook lid van werkgroepen voor jaarlijkse activiteiten zoals Halloween, Sint Maarten, Koningsdag en de Zomerkampweek. Van 2008-2019 was Leo Papen verkeersregelaar bij trainingsritten van de Kernenomloop en de Eneco Tour en vanaf 2021 is hij organisator in het Tom Dumoulin Bike Park in Sittard-Geleen. Ook wordt hij gewaardeerd voor zijn rol als Sinterklaas bij de Koraalgroep en particulieren.

Graad Pasman, Susteren

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Samen met zijn echtgenote (die dit jaar eveneens onderscheiden wordt) was Graad Pasman van 2004 tot 2017 vrijwilliger bij voetbalvereniging Susterse Boys. Daar namen ze samen de volledige horeca voor hun rekening. Als het gaat om horeca staat het echtpaar Pasman bij nagenoeg alle verenigingen en stichtingen in Susteren bekend om hun ondersteuning en hulp in de aanloop naar evenementen. Zo zijn ze actief voor Koppelpop, de Heiligdomsvaart, Stichting Suestra Evenementen, Sjmaalfestival en Bombari Basilica. Graad Pasman was van 2006-2010 gemeenteraadslid voor de politieke partij Algemeen Belang.

Mien Pasman-Tulkens, Susteren

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Samen met haar echtgenoot (die dit jaar jaar eveneens onderscheiden wordt) was Mien Pasman-Tulkens van 2004 tot 2017 vrijwilliger bij voetbalvereniging Susterse Boys. Daar namen ze samen de volledige horeca voor hun rekening. Als het gaat om horeca staat het echtpaar Pasman bij nagenoeg alle verenigingen en stichtingen in Susteren bekend om hun ondersteuning en hulp in de aanloop naar evenementen. Zo zijn ze actief voor Koppelpop, de Heiligdomsvaart, Stichting Suestra Evenementen, Sjmaalfestival en Bombari Basilica. Mien Pasman is daarnaast sinds 2016 vrijwilligster bij De Zonnebloem Groot Susteren, waarvan 2,5 jaar als bestuurslid. Bij de Zonnebloem afdeling Echt is zij vooral betrokken als vrijwilliger bij diverse activiteiten.

Andrea Peters-Van Wegberg, Echt

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Andrea Peters was van 1984 tot 2015 actief voor Kindervakantiewerk, onder meer als bestuurslid. Ook nu nog maakt ze deel uit van de toneelgroep die jaarlijks een voorstelling verzorgt tijdens de zomervakantie. Sinds 1998 is ze in diverse functies actief binnen volleybalvereniging Patrick als speelster, aanvoerder, trainer, coach, lid van diverse commissies en sinds 2020 als voorzitter. Sinds de oprichting van de Stichting Echter Revue in 1994 is Andrea Peters actief voor deze stichting. Vanaf 2009 tot 2015 nam ze de regie voor haar rekening. Ze nam deel aan diverse werkgroepen en sinds 2008 is ze bestuurslid. Na haar regiedebuut in Echt regisseerde ze diverse uitvoeringen van verschillende verenigingen in Limburg, met name uitvoeringen in het Limburgse dialect. Ook weten steeds meer verenigingen in Echt en omgeving haar te vinden als presentator en presenteerde ze diverse concerten, zittingen en andere bijeenkomsten.

Henny Reneman-Bekkink, Koningsbosch

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Na haar pensionering als psychiatrisch verpleegkundige is Henny Reneman nog ruim 10 jaar als vrijwilliger blijven werken in het ziekenhuis in Geleen. Sinds 2008 is zij bestuurslid en vrijwilliger bij de Zonnebloem Koningsbosch en initieert zij diverse activiteiten. Ook ondersteunt Henny Reneman-Bekkink landelijke acties van de Zonnebloem, verzorgt ze de intake van nieuwe deelnemers en vrijwilligers en initieert ze bezoek aan huisgebonden deelnemers. Sinds 2016 is zij actief als vrijwilligster bij het huiskamer-plus project in Koningsbosch. Daarnaast is Henny Reneman sinds 2022 taalcoach voor een Syrische vrouw die door haar ook wegwijs wordt gemaakt in de gemeente.

Jan Ruijten, St. Joost

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Jan Ruijten was in 1982 prins van Carnavalsvereniging De Bôkkeriejers en sinds zijn lidmaatschap is hij binnen de vereniging actief. Zo is hij onder andere lid van het Comité Uitroepen van de Prins. Hij bedenkt acts en speurtochten en schrijft verdienstelijke liedjes in het dialect van St. Joost. Jan Ruijten richtte in 1984 toneelvereniging “Ons Genoegen ‘84” op en sinds 25 jaar is hij bestuurslid en drijvende kracht van deze toneelvereniging. Sinds 1998 is Jan Ruijten actief als bestuurslid en vrijwilliger binnen de Stichting Gemeenschapsbelangen St. Joost, onder meer met beheer van het gemeenschapshuis en het bevorderen van de leefbaarheid in St. Joost. Daarnaast is hij sinds 1990 bestuurslid van en de drijvende kracht achter Geiteclub Iris 2, die evenementen organiseert waarvan de opbrengst naar goede doelen gaat.

Jo Vanneer, Roosteren

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Jo Vanneer is al 46 jaar lid van voetbalclub VV Roosteren en sinds 1992 een actieve vrijwilliger in diverse functies: jeugdleider (1992-2001), voorzitter van de jeugdafdeling (1993-2001), bestuurslid (1994-2003) penningmeester (2003-2015), sinds 1994 lid van de sponsorcommissie en lid van de technische commissie. Sinds 1996 is Jo Vanneer ook beheerder van het Sportpark ‘De Heilige Kamp’ Roosteren. Hij is hèt gezicht van de voetbalvereniging, contactpersoon voor ketenpartners en steekt ook zelf de handen uit de mouwen voor onderhoudswerk van het grasveld, groenvoorzieningen en gebouwen. Daarnaast was hij jarenlang een enthousiast jurylid bij de carnavalsoptocht van CV de Borchgrave in Roosteren.

Piet Vinken, Echt

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Piet Vinken is als vrijwilliger al jarenlang actief op het gebied van cultuur, natuur en de historie van Echt en omstreken. Gezien zijn enorme kennis van de (cultuur-) historie van Echt en omstreken met een specialisatie op religieus gebied, is hij voor de gemeente Echt-Susteren al decennia de vraagbaak en adviseur. Van 2006-2017 was hij vrijwilliger en vrijwilligerscoördinator voor het Museum van de Vrouw in Echt. Sinds 2006 is hij voor Heemkundevereniging Echter Landj actief als stadsgids. Ook wordt hij ingezet als docent en organisator van cursussen voor nieuwe stadsgidsen. Sinds 2010 verricht Piet Vinken vrijwilligerswerk voor “Livar”, het Limburgs Kloostervarken, geeft hij rondleidingen bij de varkenshouderij van de abdij, verzorgt hij presentaties, proeverijen en verricht hij hand- en spandiensten bij beurzen. Daarnaast is hij een enthousiaste fotograaf die zijn foto’s graag deelt. Bij de eerder genoemde activiteiten zet hij deze passie ook graag in. Ook legt hij activiteiten vast zoals bonte avonden en optochten van carnavalsverenigingen en is hij hoffotograaf van de Echter Revue.

Marjan Vogels-Stox, Echt

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Marjan Vogels was in de jaren 2015-2020 vrijwilligster in de charitaswinkel. Sinds 2003 is zij coördinatrice en cursusleidster voor het Rode Kruis en EHBO-verenigingen. Zij verzorgt op diverse locaties lessen, o.a. aan groep 8 van basisscholen. Zij wist het aantal deelnemende scholen op 21 te brengen. Door haar inzet hebben 1131 leerlingen het Jeugd EHBO-diploma behaald. Zij verzorgde vervolglessen voor jongeren en was cursusleidster reanimatie en AED voor volwassenen. Ook is zij instructrice bij de jaarlijkse internationale Rampenoefeningen in Wesel (Duitsland).

Hans Wauben, Nieuwstadt

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hans Wauben is sinds 1981 bestuurslid van de Stichting Gemeenschapshuis Nieuwstadt, waar hij een grote rol speelt bij de voorbereidingen van maatschappelijke activiteiten. Sinds 2000 maakt hij ook onderdeel uit van het klusteam dat wekelijks de handen uit de mouwen steekt voor werkzaamheden in en rond het gemeenschapshuis. Sinds 1981 is Hans Wauben bestuurslid en vanaf 2008 secretaris bij buurtvereniging “Rond ’t Centrum in Nieuwstadt”. Ook is hij sinds 2011 redacteur van het plaatselijke contactblad “Van Hoes tot Hoes”. Hans Wauben begon als 15-jarige als muzikant bij Harmonie Les Amis Réunis en werd in de loop der jaren steeds actiever als vrijwilliger met name bij de organisatie van evenementen en acties zoals een braderie, zeskamp, donateursactie, concerten, concoursen en het ophalen van oud papier.

Francien Wroniewicz-Engels, Maria Hoop

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 2008 is Francien Wroniewicz penningmeester van de Seniorenvereniging Maria Hoop en een actieve vrijwilliger. Naast haar penningmeesterschap organiseert ze alle zaken rond de wekelijkse kienmiddagen zoals de prijzen, het omroepen van de nummers, catering en de schoonmaak na afloop. Ook bij activiteiten als jubilea, ziekenbezoek, carnaval en kerstvieringen heeft ze een grote inbreng. Daarnaast biedt ze op vrijdagmiddag geregeld een helpende hand bij het huiskamerproject in Maria Hoop.