gemeenteraad

Op dinsdag 31 maart vergadert de gemeenteraad om 17.00 uur. Gelet op de landelijk afgekondigde maatregelen inzake het coronavirus is deze vergadering niet toegankelijk voor publiek.

Gelukkig kunt u de raadsvergadering wél van thuis uit volgen via deze link: https://channel.royalcast.com/echtsusteren/…

De raadsvoorstellen en beschikbare bijlagen kunt u ook online raadplegen via de volgende link: https://echt-susteren.raadsinformatie.nl/dashboard

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Hier vindt u alle raadsvergaderingen