Actueel Nieuws

Het nieuwe jaar is begonnen en dit gaat altijd gepaard met goede voornemens. Hopelijk bestaan deze voornemens ook uit het beter of consequenter scheiden van afval. Graag helpt de gemeente bij het beter scheiden. Dit doen we door het aanbieden van 3.000 gratis Ventimax afvalbakjes. De Ventimax is dé afvalbak voor in de keuken om groente, fruit en etensresten te scheiden waarbij geen nare luchtjes ontstaan.

Wilt u in aanmerking komen voor een gratis Ventimax die bij u thuis wordt bezorgd? Neem dan contact op met Icomes door te mailen naar info@icomes.nl of te bellen naar 0800 020 1043.

Meer weten? Kijk dan hier: http://bit.ly/2CIu4It

foto van Gemeente Echt-Susteren.


Kinderen in de leeftijd van 5 tot 13 jaar van ouders met een minimuminkomen tot 120% van het bijstandsniveau, kunnen binnenkort bij de gemeente een voucher van €150,- euro aanvragen om een kinderfeestje te kunnen geven. Het gaat hier om kinderen en gezinnen die te maken hebben met armoede. Binnenkort wordt hierover informatie verspreid op alle basisscholen in de gemeente.

Meer weten over dit mooie initiatief? Of bent u een ondernemer die zich wil aansluiten bij dit project? Kijk dan hier: http://bit.ly/2DaO8ED

foto van Gemeente Echt-Susteren.

Sinds enkele weken rijden er twee Wensauto’s door de gemeente. Onlangs werden de sleutels van de wagens officieel overgedragen door gedeputeerde Mackus en de wethouders Wackers en Frische aan de voorzitter van Stichting LES dhr. Hollanders. Mensen die minder mobiel of zelfredzaam zijn kunnen zich op deze manier beter verplaatsen binnen de gemeente.

Wilt u gebruik maken van de Wensauto? Neem dan contact op met Stichting LES door de mailen naar info@st-les.nl of te bellen naar 0475 227199.

Meer weten? Kijk dan hier: http://bit.ly/2DabCJU


Politie krijgt jongerenraad

Laatste update:

Nederland – In het voorjaar van 2018 stelt de politie een jongerenraad in. De jongerenraad bestaat uit ongeveer vijftien jongeren tussen de 12 en 18 jaar die gaan meedenken over de maatschappelijke vraagstukken die de politie bezighouden. Op 10 januari start de werving.

Jongeren raadplegen is niet nieuw voor de politie. Bij onderwerpen als slachtofferzorg en cybercriminaliteit gebeurt dit al. Denk aan de chatsessies over pesten en sexting of aan de zogenoemde ‘hackathons’, waarbij jongeren de politie op ideeën brengt om beter, sneller en slimmer rechercheonderzoek te doen naar cybercrime. Deze activiteiten leveren het politiekorps steevast verrassende inzichten en bruikbare ideeën op. Met de jongerensite Vraaghetdepolitie en het Instagram-account dat hieraan is gekoppeld, bereikt het korps maandelijks ruim 60.000 jongeren (en ouders, docenten, journalisten en collega’s). Maar nooit eerder heeft de politie op zo’n directe, persoonlijke en structurele manier jongeren betrokken bij maatschappelijke vraagstukken.

Toekomst

Volgens Liesbeth Huyzer van de korpsleiding zijn jongeren een waardevolle doelgroep, omdat zij anders denken en een andere kijk hebben op zaken dan volwassenen. ‘Denk aan ontwikkelingen op internet. Criminaliteit verplaatst zich steeds meer naar de digitale wereld en de jeugd is daar meer in thuis. Ook op andere terreinen kijken we naar de politie van overmorgen en wie kunnen we hier beter bij betrekken dan jongeren zelf?’ ‘Bovendien willen wij als politie midden in de samenleving staan, écht contact hebben’, benadrukt Huyzer. ‘Daarom is het zo belangrijk om verschillende groepen in de samenleving te zien en te horen, ook deze jongeren. We willen weten wat hen beweegt, hoe zij dingen beleven en welke inzichten zij hebben.’

Selectiedag

Uit de aanmelding selecteert de politie zo’n 50 jongeren voor een selectiedag. Deze dag is op dinsdag 20 februari. De politie regelt een verklaring voor de jongeren die zijn uitgenodigd om die dag vrij te krijgen van school. Voor meer informatie over de selectie en de aanmelding, kijk op www.vraaghetdepolitie.nl 


Word jij of je vriend(in) lastiggevallen? Of geïntimideerd en gechanteerd, bijvoorbeeld met naaktfoto’s? Deel je verhaal met de politie en kom te weten wat jij kunt doen om dit te stoppen. Dat kan aankomende woensdagavond, 10 januari, van 19u tot 21u op de chat van www.vraaghetdepolitie.nl/chat #seksueelmisbruik #sexting #grooming#intimidatie #vraaghetdepolitie #vhdp


Bovenste Eind Echt

Op 15 januari 2018 starten volgens planning de herinrichtingswerkzaamheden aan het Bovenste Eind. Het huidige rioolstelsel, de rijbaanverharding en de trottoirs worden vervangen. Er worden snelheidsremmende maatregelen genomen en parkeren is ook een punt van aandacht. De openbare verlichting wordt vervangen door energiezuinige LED-verlichting. De inwoners zijn hierover geïnformeerd tijdens diverse informatiebijeenkomsten.

Informatieavond start uitvoering

Op woensdagavond  13 december 2017  heeft de aannemer, gebr. Kurvers BV in het gemeentehuis een informatieavond verzorgd m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden.

Tijdens deze avond kwamen onder meer de uitvoeringswijze, planning en bereikbaarheid aan bod. Namens het college van B&W was wethouder Dijcks op deze avond aanwezig zijn. De noodzakelijke in te stellen omleidingsroute voor het verkeer  zal ook binnenkort op deze webpagina geplaatst worden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande presentatie van de aannemer.

PDFPresentatie informatiebijeenkomst Bovenste Eind 13-12-2017 (PDF, 470.19 KB)

Bewonerscommissie

De gemeente heeft samen met omwonenden vorm aan de plannen gegeven in samenspraak met een bewonerscommissie. De bewonerscommissie is tijdens de voorbereiding en uitvoering van de plannen de oren en ogen van de straat en wijk. Zij verzamelen vragen, opmerkingen en suggesties van bewoners en geven dit terug aan gemeente. Zo zijn we samen tot een gedragen plan en ontwerp gekomen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Mail de bewonerscommisssie via bewonerscommissiebovensteeind@gmail.com.

Onderstaand definitief ontwerp is in samenwerking met de bewonerscommisie tot stand gekomen.

Echt – Met ingang van 1 januari 2018 wijzigen de openingstijden van het politiebureau aan de Bandertlaan 1 in Echt. Het bureau is vanaf dat moment op maandagavond tot 20.00 uur geopend. Hiermee komt de politie meer tegemoet aan de wensen van bezoekers om ook in de avonduren aangifte te kunnen doen. Op maandagochtend is het bureau voortaan gesloten. Het PolitieServicePunt in het gemeentehuis in Sint Odiliënberg blijft geopend op maandagmorgen.


Nieuwe openingstijden politiebureau Echt
Maandag: 12.00 – 20.00 uur
Dinsdag tot en met vrijdag: 9.00 uur – 17.00 uur
Zaterdag en zondag: gesloten

Openingstijden PolitieServicePunt Sint Odiliënberg
In het gemeentehuis aan de Schaapsweg 20 in Sint Odiliënberg is een PolitieServicePunt gevestigd. U kunt bij het PolitieServicePunt terecht via de balie van het gemeentehuis van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur – 17.00 uur en vrijdag van 09.00 uur – 12.00 uur.

Aangifte op afspraak
Aangifte op het politiebureau of PolitieServicePunt kunt u doen nadat u telefonisch via 0900-8844 een afspraak hebt gemaakt. In veel gevallen kan ook via internet of telefonisch aangifte gedaan worden. Op www.politie.nl is te lezen hoe dit werkt.

Politie altijd bereikbaar
De politie is 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar. Als elke seconde telt, belt u 112. Als geen sprake is van spoed, maar u wilt wel de politie spreken, dan belt u het telefoonnummer 0900-8844.


Herinrichting Heerweg

De gemeente gaat in 2018 de Heerweg in Echt herinrichten. Het huidige rioolstelsel, de rijbaanverharding, trottoirs en groenvoorzieningen worden aangepakt. Er worden snelheidsremmende maatregelen genomen en parkeren is ook een punt van aandacht. De openbare verlichting wordt vervangen door energiezuinige LED-verlichting. De aanwonenden worden hierover geïnformeerd tijdens diverse informatiebijeenkomsten.

Voor meer informatie voor subsidie voor het afkoppelen van regenwater klik hier.

Infoavond

Op 4 december 2017 was de eerste informatieavond over de herinrichting van de Heerweg, dr. Poelsplein en de Burg. Meuwissenstraat. Tijdens deze avond is in grote lijnen een toelichting over de herinrichting en de planning van het voorbereidingstraject gegeven. Ook zijn tijdens deze avond in groepen met behulp van een plattegrond van de straten, wensen, knelpunten en suggesties op papier gezet. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de onderstaande presentatie.

PDFPresentatie Heerweg 4-12-2017 (PDF, 1.5 MB)

PDFBrief informatieavond Heerweg, dr. Poelsplein en Burgemeester Meuwissenstraat (PDF, 104.27 KB)

Bewonerscommissie

Samen met een bewonerscommissie wil de gemeente de plannen aan de hand van o.a. de aangedragen wensen, knelpunten en suggesties verder uitwerken. Hiervoor zijn we op zoek naar naar 6-8 vrijwilligers die deel willen uitmaken van deze bewonerscommissie. De bewonerscommissie zal in samenspraak met de gemeente en het adviesbureau in een aantal avondbijeenkomsten brainstormen, inventariseren en meedenken over het op te stellen ontwerp van de Heerweg en omgeving. Op deze manier voldoet het toekomstige ontwerp aan de behoeftes en verwachtingen van de omwonenden. Voelt u zich geroepen deel te nemen aan de bewonerscommissie? Meld u dan vóór 22 december 2017 aan via de Klankbordgroep Groot Pey door te mailen naar peyklankbordgroep@hotmail.com

Meer informatie?

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben? Stuur dan een mail naar info@echt-susteren.nlt.a.v. dhr.P. Kempkens.