Actueel Nieuws

Bridgecursus voor beginners in de Westelijke Mijnstreek.

Heeft U altijd al willen bridgen, maar is het er nog niet van gekomen?

U krijgt binnenkort de gelegenheid om de beginselen van de Koning onder de kaartspelen, onder de knie te krijgen:

Zes samenwerkende bridgeclubs organiseren een bridgecursus voor beginners.

De cursus omvat twee keer twaalf wekelijkse bijeenkomsten van twee en een half uur. De eerste reeks van twaalf begint op 20 september 2018 en met de tweede reeks zal begin 2019 worden gestart. De lessen worden gegeven in het Gemeenschapshuis “De Baandert” Frans Erensstraat 12 te Sittard.

De kosten bedragen €65.= per twaalf lessen, exclusief het lesmateriaal.

Voor verdere informatie en/of aanmelding voor deelname kunt U terecht bij:

Loek Curvers, tel: 06 37 45 49 74

Betty Hellebrekers, tel: 046-4492478Echt-Susteren, 31 augustus 2018

Koninklijke onderscheidingen voor de heren Wilms (74) en Ruijten (68)

Op vrijdag 31 augustus 2018 reikt burgemeester Hessels om 21.00 uur  een Koninklijke onderscheiding uit aan Jan Wilms en aan André Ruijten. Uitreiking vindt plaats bij gelegenheid van het jaarlijkse vrijwilligersfeest van de stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost (in ’t Patronaat Caulitenstraat 6).

Beide heren worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 Jan Wilms

De heer Wilms is als vrijwilliger al vele jaren in Sint Joost (bestuurlijk) betrokken bij de stichtingen Gemeenschapsbelangen (1990-2014) / ’t Patronaat (2013-heden), het Jeugdwerk (1990-heden), buurtvereniging ’t Weerdje (1989-heden), en toneelvereniging Ons Genoegen ’84 (1992-heden). Verder verricht hij kluswerkzaamheden (2005-heden) en is hij al 13 jaar als maatje gekoppeld aan een cliënt van Huize Daelzicht.

In de periode van 2002 tot 2012 was de heer Wilms vrijwillig onderhoudsmedewerker bij de stichting Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij.

 André Ruijten

De heer Ruijten verricht al vele jaren vrijwilligerswerk. In Sint Joost is hij (bestuurlijk) actief voor de stichtingen Gemeenschapsbelangen (1980-2014) / ’t Patronaat (2013-heden), Mannenkoor De Wiejerdzangers (1988-heden), het Jeugdwerk (1990-heden) en de stichting Speelvoorziening (1995-heden).

Daarnaast zet decorandus zich in voor Zangkoor Corde et Animo te Maria Hoop (2012-heden) en de Coöperatieve Vereniging van Eigenaars ‘t Postertbos (1994-heden).

In het verleden was de heer Ruijten gedurende 15 jaar vrijwilliger bij Aquariumvereniging Keizer Lotus. Ook was hij een lange periode mantelzorger voor zijn schoonmoeder.Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs door een arts moeten worden gekeurd, kunnen op 7 september en 5 oktober terecht voor een keuring in Buurthuis St. Joris in Echt. Voor senioren met rijbewijs B kost de keuring € 35,- en voor chauffeurs (tot 75 jaar) met rijbewijs C/D/E kost dit € 55,-.

Voor meer informatie of een afspraak belt u tijdens kantooruren naar 088 23 23 300 om in contact te komen met het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen. U kunt natuurlijk ook zelf een afspraak inplannen via www.regelzorg.nl. Tip: maak tijdig een afspraak!

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen en close-up

Gratis excursie bij oplevering dijkversterkingen

28 augustus 2018
dijkversterking
De inwoners van Roosteren, Stevensweert, Ohé en Laak en Grevenbicht houden droge voeten door de versterkte dijken waaraan Waterschap Limburg en haar partners hebben gewerkt.

Wonen en werken langs water brengt risico’s met zich mee. De normen voor de veiligheid van de waterkeringen zijn vernieuwd. Veel waterkeringen in Limburg voldoen nog niet aan de basisveiligheid uit deze norm. De komende jaren worden daarom de waterkeringen versterkt en verhoogd, zodat ze aan de nieuwe normen van basisveiligheid voldoen.  Dit doet het waterschap samen met onder andere Rijkswaterstaat, Hoogwaterbeschermings-programma, Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum en Consortium Grensmaas.

Om tot een goede oplossing voor de versterkte dijken te komen, spreekt ze veel partijen, voeren ze voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken uit en op een aantal plaatsen gaat de schop de grond in of zijn projecten zelfs al klaar.

Zo ook in Roosteren, Stevensweert, Ohé en Laak en Grevenbicht.

Excursie Heemkundekring

Nieuwsgierig naar de nieuwe dijkversterkingen in Roosteren, Stevensweert, Ohé en Laak en Grevenbicht? Op 4 september van 17.00 tot 18.00 uur biedt het waterschap vrijblijvend een excursie aan. Piet Vinken van Heemkundekring Echter Landj verzorgt deze excursie. Hij is gids in Stevensweert, Echt en op de Abdij Lilbosch en zal o.a. iets vertellen over de historie van de dijken en de omgeving. De excursie van een uur is te voet en start om 17 uur bij het kanon op de Maasdijk in Stevensweert. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om aan te sluiten. Voor vragen kunt u terecht bij Waterschap Limburg via e-mail dijkversterking@waterschaplimburg.nl.
Grootse herdenking rond de beëindiging van Wereldoorlog I

De gemeenten Echt-Susteren (NL), Maaseik (B) en Selfkant (D) organiseren op 17 en 18 november een grootse herdenking rond de beëindiging van Wereldoorlog I met als thema ‘Van ontwapening naar ontwapenend’. Het thema staat in relatie met de aftocht en de ontwapening van de Duitse troepen vanuit Maaseik, via de grensovergang Maaseik-Echt-Susteren naar Duits grondgebied. De nadruk van de herdenking ligt dan ook op verbroedering en wederzijds begrip (‘lest we forget’).

Onderdeel van deze manifestatie is onder andere een reenactment evenement, een stoet door het centrum van Maaseik en een herdenkingsconcert uitgevoerd door muziekverenigingen uit de drie gemeenten. Tevens worden er exposities gehouden en komt er een fietsroute die de gemeenten Maaseik, Echt-Susteren en Selfkant verbindt.