Actueel Nieuws

Echt-Susteren, 09 mei 2018

Hennepplantage in vakantiewoning? Ook hier woning gesloten!

Burgemeester Jos Hessels van de gemeente Echt-Susteren heeft woensdag 09 mei een recreatiewoning gesloten i.v.m. een overtreding van de Opiumwet. Het gaat om een woning aan de Hommelweg in Susteren.

 De woning is voor de duur van 2 maanden gesloten. De sluiting is korter dan gebruikelijk omdat de eigenaar van de woning de politie rechtstreeks en expliciet geïnformeerd heeft over de aanwezigheid van de hennep in de woning Op het perceel behorend bij de recreatiewoning is op 7 februari 2018 een hennepplantage aangetroffen.

De recreatiewoning is gesloten van woensdag 9 mei 2018 tot maandag 9 juli 2018. Deze sluiting is op de recreatiewoning bekend gemaakt. Het is voor iedereen verboden deze recreatiewoning te betreden

De sluiting is conform het Damoclesbeleid Echt-Susteren 2016 verricht.

EINDE PERSBERICHTVeel gemeenten lappen Gemeentewet aan hun laars

 Eén op de vijf Nederlandse gemeenten heeft de fractieondersteuning voor de gemeenteraad afgeschaft, ook al is dit in strijd met de Gemeentewet. Ruim de helft heeft geen bevoegdheidsinstructie voor de gemeentesecretaris. In sommige provincies ligt dit gemiddelde zelfs nog hoger. In zijn  proefschrift ‘Raad zonder raadgevers?’ stelt Jos Hessels, burgemeester van Echt-Susteren, dit probleem aan de kaak. Hessels hoopt op 22 mei 2018 aan de Radboud Universiteit Nijmegen te promoveren.

 Ondersteuning gemeenteraad onvoldoende verankerd in wet

De centrale vraag in het proefschrift is of de verschillende wetswijzigingen, die gericht waren op het versterken van de inhoudelijke ondersteuning van de gemeenteraad hun beoogde effect hebben bereikt. Zijn deze ‘rechten’ wel afdoende in de wet- en regelgeving verankerd? Of kunnen we eerder spreken van een ‘Raad zonder raadgevers?’ Hessels komt tot de conclusie dat de wetswijzigingen niet (volledig) het beoogde effect hebben bereikt. Dit is te wijten aan het gebrek aan een juridisch sluitende verankering in wet- en regelgeving. Anderzijds gaat het te ver om te spreken van een Raad zonder raadgevers.

 

Ambtenaar door huidige systeem in spagaat

De praktijk bewijst namelijk dat ondanks de gebrekkige juridische onderbouwing de gemeenteraad in de regel wel degelijk kan bouwen en vertrouwen op gedegen ondersteuning vanuit de griffie en – op verzoek – van de reguliere gemeenteambtenaren. Het ontbreekt nog aan  die belangrijke laatste juridische stap, die de raad sterker maakt in het afdwingen van de ondersteuning waar hij recht op heeft en voor de gemeenteambtenaar duidelijk vastlegt  wat er van hem verwacht mag worden bij het verlenen van ambtelijke bijstand en aan wie hij verantwoording verschuldigd is. Puttend uit zijn jarenlange ervaring geeft Jos Hessels handvaten om deze ondersteuning te verbeteren en de positie van de ambtenaren, die de ondersteuning moeten geven, te verduidelijken.

Het proefschrift is verkrijgbaar in de boekhandel of kan online ook worden besteld via: www.wolterskluwer.nl/shop

 Raad zonder raadgevers?

Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning na invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur.

ISBN 978-90-13-14918-0 (Boek)

ISBN 978-90-13-14919-7 (E-book)

Wolters Kluwer

Prijs € 65,-

 Als een mokerslag hebben wij het bericht ontvangen.
Namens alle medewerkers van LEF-TV wensen wij Ton veel sterkte toe.
Wij verliezen in haar een gedreven collega.Echt-Susteren, 17 april 2018

De vondst van zo’n 4,5 kilo harddrugs op 23 december 2017 is voor Burgemeester Hessels van de gemeente Echt-Susteren aanleiding om ’n woning aan de Bosstraat in Echt voor 6 maanden te sluiten.

 De sluiting gebeurt in het kader van het Damoclesbeleid Echt-Susteren 2016. De woning is gesloten van dinsdag 17 april 2018 tot woensdag 17 oktober 2018. Deze sluiting is op de woning bekend gemaakt. Het is voor iedereen verboden deze woning te betreden.Eindrapportage informateur

 Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 ben ik op 22 maart door alle partijen unaniem aangewezen als informateur.

Op 27 maart 2018 is aan de lijsttrekkers van partijen een vragenlijst toegestuurd. Op 6 april 2018 werd de laatste vragenlijst ingevuld geretourneerd. Over de antwoorden op deze vragenlijst heb ik op 10 en 11 april jl. bilaterale gesprekken gevoerd met alle partijen.

Reeds nu kan ik, met het oog op de gewenste coalitievorming, constateren dat:

Lijst Samenwerking (LS) aangeeft zeer tevreden te zijn over het beleid dat de afgelopen raadsperiode is gevoerd en een voortzetting wenst van het huidige beleid en van de huidige coalitie LS-CDA-PNES.

DES aangeeft niet tevreden te zijn over het de afgelopen raadsperiode gevoerde beleid en voorstander is van een coalitie bestaande uit DES-PNES-CDA, waarbij LS wordt uitgesloten van deelname aan de coalitie.

PNES aangeeft tevreden te zijn met het beleid dat de afgelopen raadsperiode is gevoerd en nu voorstander is van een coalitie DES-PNES-CDA, waarbij LS wordt uitgesloten van deelname aan de coalitie.

CDA aangeeft tevreden te zijn met het beleid dat de afgelopen raadsperiode is gevoerd en een voorkeur heeft voor de coalitie DES-PNES-CDA, waarbij LS niet wordt uitgesloten van deelname aan de coalitie.

Groen Linksaangeeft niet tevreden te zijn met het gevoerde beleid en van mening is dat de coalitie die het meest recht doet aan de verkiezingsuitslag gevormd wordt door LS, CDA en PNES.

PvdAaangeeft in algemene zin tevreden te zijn over het beleid dat is gevoerd de afgelopen periode en van mening is dat de coalitie die het meest recht doet aan de verkiezingsuitslag gevormd wordt door LS, CDA en PNES.

Ik concludeer derhalve dat een grote meerderheid van de raad voorstander is van een coalitie gevormd door de partijen CDA, PNES en DES. Omdat het CDA tevens heeft aangegeven PNES niet te zullen laten vallen, terwijl PNES LS uitsluit van deelname aan de coalitie (zoals ook DES dit doet), kan ik niet anders dan concluderen dat een coalitie van CDA, PNES en DES de enige optie is.

Graag ben ik bereid om tijdens de bijeenkomst met partijen op vrijdag 13 april om 17.00u nadere toelichting te geven.

Echt, 13 april 2018

Henk Maessen  Informateur Echt-Susteren 

 Echt-Susteren, 9 april 2018 

Burgemeester Hessels van de gemeente Echt-Susteren heeft vandaag een woning aan de Wirostraat in Echt voor de tweede keer op korte termijn gesloten, vanwege een grote hoeveelheid softdrugs. De woning gaat voor zes maanden op slot. 

Harde aanpak 

Mensen die worden betrapt op drugs in hun woning, ook in de vorm van een kwekerij, worden hard aangepakt. Woningen en bedrijfsgebouwen worden gesloten, maar ook andere instanties gaan ermee aan de slag, zoals de Belastingdienst, Openbaar 

Ministerie, FIOD-ECD en provincie. 

Weet waar je aan begint 

Een overtreding heeft nogal wat gevolgen. Burgemeester Hessels: “Je wordt dan van meerdere kanten aangepakt. Zo kan een uitkeringsinstantie ingrijpen, de Belastingdienst kan een naheffing doen en de energieleverancier kan een extra stroomrekening sturen of een schadevergoeding eisen als blijkt dat er geknoeid is met de meter. Daarnaast kan Justitie ook nog overgaan tot strafvervolging. Weet dus waar je aan begint”. Meer info over voorkomen van drugs in je buurt kun je terugvinden op www.watstaaterophetspel.nl 

Levensgevaarlijk situaties 

Volgens de burgemeester is de hardere aanpak niet alleen bedoeld om de overtreders van de Opiumwet aan te pakken, maar vooral ook om de omgeving te beschermen.
“Het kweken van hennep is levensgevaarlijk, denk aan onveilige elektriciteitsaansluitingen.
Ook kan het misgaan door chemische verbindingen bij een drugslab. Heel veel thuisbranden zijn hieraan te wijten. We vragen aan burgers om vermoedens van een wietplantage of drugslab, vooral voor hun eigen veiligheid, kenbaar te maken aan de politie. Dit kan ook anoniem via 0800-7000”. Jos Hessels

Jonathan den Toom uit Susteren kwam vanochtend met zijn vader een poster brengen van de film, die over hem – en zijn ziekte ASS (autistisch spectrum stoornis) – is gemaakt en die volgende week woensdag 4 april om 22.55 uur op NPO2 zal worden uitgezonden. Na even te hebben gepraat en een glaasje limonade te hebben gedronken, hebben we samen de poster opgehangen in onze Burgerhal.

Meer informatie over de film: http://hollandsehelden.nl/Scenario-s-voor-een-normaal-leven
 


Op bassissjoal in’t Park in Zöstere woor vandaag de ieëste sjaolfinale in de Veldeke Declamatiewedstried. Meer leefs 20 deilnummers, aangemoedigdj door de res van hun klas! En good georganiseerd door de sjoal. Dank aan alle kènjer väör de mood en de deilname. De wènnieërs: Quinten, Lana, Evena, Tygo, Nica, Chayenne en Bo, zeen w’r op vriedig 13 april trök bie de finale in de Hermeniezaal.

Mörge nog 2 sjoalfinales (de Violier en Maria Goretti) en den nog 3 nao de Paose.


De dierenambulance rijdt weer in Echt-Susteren.

De gemeente heeft een overeenkomst met de Dierenbescherming
gesloten om goede hulp aan alle dieren (in nood) te kunnen bieden. Maar wat moet u nu doen als u een dier in nood vindt? Of als u een melding wilt maken van dierenleed of mishandeling?

Kijk hier verder om daarachter te komen: https://www.echt-susteren.nl/dierenambulance-rijdt-weer-ech…De gemeente gaat met een nieuw project ervoor zorgen dat statushouders beter en sneller gaan participeren in onze gemeente. Deze vernieuwde aanpak heeft als gevolg dat er ieder jaar tenminste 40 statushouders uitstromen uit de bijstand.

Projectaanpak

Gebleken is dat de aanpak zoals het Rijk deze de afgelopen jaren heeft gevoerd in de praktijk niet werkt. De komende drie jaar gaat de gemeente er daarom zelf voor zorgen dat naast de wettelijk verplichte inburgering deze nieuwe inwoners intensief taalonderwijs krijgen dat door de gemeente wordt georganiseerd. Daarnaast komen er werkervarings- en stageplekken om de doelgroep werkervaring te laten opdoen. Ook krijgen ze de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen of deel te nemen aan (sport)activiteiten bij verenigingen in de buurt.


Het belang van dit project

Wethouder Geert Frische vindt het spreken van de Nederlandse taal, het hebben van een passende opleiding de basis voor het vinden van werk. “Voor statushouders is de Nederlandse taal erg lastig om te leren en te gebruiken. Ook hebben nu vaak geen werkervaring in Nederland en beschikken ze niet over een sociaal netwerk. Dat maakt het extra moeilijk om zelfstandig een baan te vinden of om te slagen voor een passende opleiding. Dit blijkt overal in ons land en ook in Echt-Susteren. Vandaar dat we met dit project zelf de verantwoordelijkheid nemen om deze nieuwe burgers zo snel mogelijk te laten integreren in Echt-Susteren’’, aldus de wethou


Sinds enkele weken rijden er twee Wensauto’s door de gemeente. Onlangs werden de sleutels van de wagens officieel overgedragen door gedeputeerde Mackus en de wethouders Wackers en Frische aan de voorzitter van Stichting LES dhr. Hollanders. Mensen die minder mobiel of zelfredzaam zijn kunnen zich op deze manier beter verplaatsen binnen de gemeente.

Wilt u gebruik maken van de Wensauto? Neem dan contact op met Stichting LES door de mailen naar info@st-les.nl of te bellen naar 0475 227199.

Meer weten? Kijk dan hier: http://bit.ly/2DabCJUEcht – Met ingang van 1 januari 2018 wijzigen de openingstijden van het politiebureau aan de Bandertlaan 1 in Echt. Het bureau is vanaf dat moment op maandagavond tot 20.00 uur geopend. Hiermee komt de politie meer tegemoet aan de wensen van bezoekers om ook in de avonduren aangifte te kunnen doen. Op maandagochtend is het bureau voortaan gesloten. Het PolitieServicePunt in het gemeentehuis in Sint Odiliënberg blijft geopend op maandagmorgen.

Nieuwe openingstijden politiebureau Echt
Maandag: 12.00 – 20.00 uur
Dinsdag tot en met vrijdag: 9.00 uur – 17.00 uur
Zaterdag en zondag: gesloten

Openingstijden PolitieServicePunt Sint Odiliënberg
In het gemeentehuis aan de Schaapsweg 20 in Sint Odiliënberg is een PolitieServicePunt gevestigd. U kunt bij het PolitieServicePunt terecht via de balie van het gemeentehuis van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur – 17.00 uur en vrijdag van 09.00 uur – 12.00 uur.

Aangifte op afspraak
Aangifte op het politiebureau of PolitieServicePunt kunt u doen nadat u telefonisch via 0900-8844 een afspraak hebt gemaakt. In veel gevallen kan ook via internet of telefonisch aangifte gedaan worden. Op www.politie.nl is te lezen hoe dit werkt.

Politie altijd bereikbaar
De politie is 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar. Als elke seconde telt, belt u 112. Als geen sprake is van spoed, maar u wilt wel de politie spreken, dan belt u het telefoonnummer 0900-8844.